16 februari 2016

Roger Klinth, idag prefekt på Institutionen för Tema, blir ny vicerektor med ansvar för utbildning. Han tillträder tjänsten den 1 augusti.

Roger Klinth, prefekt Tema och snart även vicerektor, 2016Foto: Charlotte Perhammar– Jag kommer att arbeta på övergripande nivå med grundutbildningsfrågor. Att på detta sätt koncentrera de frågorna till en särskild vicerektorsposition uppfattar jag som en markering av grundutbildningens centrala position inom universitetets verksamhet, säger Roger Klinth.

I den konkurrenssituation som råder om studenterna är det ett område som LiU behöver värna om och utveckla, betonar han.

Utveckla det pedagogiska kunnandet

Roger Klinth lyfter fram vikten av att samarbeta med universitetets fakulteter för att nå bra resultat.

– Jag vill jobba tillsammans med dem för att utveckla utbildningarna och det pedagogiska kunnandet i stort.

Stor erfarenhet av utbildningsfrågor


Universitetsledningen består idag av rektor, en vicerektor, två prorektorer och en universitetsdirektör. Vicerektor Peter Värbrand är övergripande ansvarig för samverkansfrågor och frågor som rör internationalisering. Prorektor Folke Sjöberg har i sitt uppdrag fokus på forsknings- och forskarutbildningsfrågor medan prorektor Karin Fälth Magnusson främst fokuserar på frågor kopplade till utbildning på grundnivå. I hennes uppdrag ingår även att vara ordförande i Disciplinnämnden. Från den 1 augusti kommer Karin Fälth Magnusson att gå ner i arbetstid och Roger Klinth tar då över de av hennes uppdrag som är kopplade till utbildning.

– Roger Klinth har stor erfarenhet av utbildningsfrågor, inte minst från arbetet med den nya lärarutbildningen som han ledde vid LiU. Med sin breda erfarenhet är jag övertygad om att han kommer att bidra på ett utmärkt sätt i universitetets ledning, kommenterar rektor Helen Dannetun.