Nya kommunpolitiker nöjda med sitt uppdrag

Meningsfulla uppdrag. Positivt bemötande. En ljus bild av de demokratiska spelreglerna. Nya kommunpolitiker har överlag goda erfarenheter av sitt politiska engagemang – tvärtemot den gängse bilden av utsatthet och avhopp.
– De förtroendevalda har generellt en positiv syn på politiken, även de som hoppar av, säger Richard Öhrvall, doktorand i statsvetenskap och en av författarna bakom studien.

Den bild som ofta målas upp av partier i kris är missvisande, enligt rapporten. Valdeltagandet har ökat de senaste tre valen. Politikerförtroendet har stärkts de senaste decennierna. Partierna har fått fler medlemmar de senaste två åren.

– Vår grundfråga i denna rapport har varit varför folk engagerar sig politiskt och vad som gör att vissa hoppar av.

Nya politiker i 30 kommuner, invalda vid 2014 års val, och även de som kandiderade, har valts ut för undersökningen. De kommer att följas över tid.

Positivt bemötande

Resultaten i den första rapporten visar att de allra flesta tycker att deras politiska engagemang har bemötts positivt av familj, släkt, vänner och arbetskamrater. Inte heller medias bemötande har i regel upplevts negativt. 80 procent tycker att förtroendeuppdragen fördelats på ett öppet och genomskinligt sätt och de flesta tycker att deras uppdrag är meningsfulla.

– Vi har en medielogik som lyfter fram de negativa händelserna. Att folk tycker det är kul att jobba politiskt och är nöjda med de demokratiska processerna ses inte som någon nyhet. Däremot är avhopp och hot mer nyhetsmässigt, och de aspekterna finns ju de också, säger Richard Öhrvall.

För allt i rapporten är inte positivt. Under valkampanjen 2014 blev sju procent av kandidaterna till kommunfullmäktige utsatta för hot, våld eller trakasserier. Det kan också vara svårt att få ihop det politiska engagemanget med arbete och familjeliv. En social snedrekrytering finns i de politiska församlingarna där inte minst unga, kvinnor och utrikesfödda är underrepresenterade.

– Bland de unga finns också den största andelen avhopp, men de sker i regel inte för att de är missnöjda utan för att de flyttar. Många av avhopparna kan tänka sig att engagera sig igen.

Alla känner inte heller stöd från arbetet när de går ifrån för sina politiska uppdrag, kollegor kan bli sura och karriären kan påverkas, påpekar Richard Öhrvall.

Rekrytering kan bli bättre

Rapporten lyfter fram flera punkter där processen behöver förbättras.

– Partierna skulle till exempel kunna jobba bättre med att rekrytera och behålla personer som idag är underrepresenterade. De flesta blir tillfrågade i de partiaktivas egna nätverk. Om de vände sig till andra utanför det egna nätverket skulle fler kunna nås.

Betydelsen av rekrytering, att en person faktiskt blir uppmärksammad och tillfrågad om han eller hon vill delta eller ta på sig ett förtroendeuppdrag, betonas i rapporten.

– Det tror vi är jätteviktigt.

Även ny teknik, som IT-stöd för beslut på distans där möten kan hållas utan att man behöver träffas i en särskild lokal, lyfts fram som förslag.

Rapporten heter ”Att ta plats i politiken – Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken.” Den är skriven av Gissur Ó Erlingsson, Mattias Fogelgren och Richard Öhrvall, alla knutna till LiU, och finansieras av Sveriges kommuner och landsting, SKL.


Publicerad 2015-06-02

Forskarna bakom rapporten Visa/dölj innehåll