Nya möjligheter att fördjupa sig inom företagsekonomi

Avdelningen för företagsekonomi ger till hösten 2017 studenter på fristående kurs möjlighet att läsa sex kurser på engelska som tidigare enbart varit valbara för programstudenter. Kurserna samläses med studenter från Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet och Systemvetarprogrammet samt inresande studenter från hela världen. 
Kurserna fördjupar resonemang från grundläggande företagsekonomi inom specifika områden som ledarskap, HRM, hållbar utveckling, globalisering och kultur och är samtidigt mycket allmänbildande.

- De passar därför bra både för den som vill fördjupa sig inom företagsekonomi och för den som vill komplettera en annan yrkesutbildning med kunskap om organisation och organisering, säger Lena Högberg, studierektor för företagsekonomi.

Kurserna som ges är:

Classics of Organization Theory,723G55, 7,5 hp, 21 aug - 22 sept
Leadership and Culture, 723G59, 7,5 hp, 25 sept - 27 okt
Sustainable Business - an environmental perspective, 723G51, 7,5 hp, 30 okt - 1 dec
HRM and Leadership, 723G63, 7,5 hp, 30 okt - 1 dec
International Business, 723G65, 7,5 hp, 4 dec - 19 jan
International HRM, 723G67, 7,5 hp, 4 dec - 19 jan

Frågor om kurserna besvaras av kursansvarig för respektive kurs, studievägledare Rickard Hellström, rickard.hellstrom@liu.se, eller studierektor Lena Högberg, lena.hogberg@liu.se.

Utöver dessa kurser erbjuds också kurspaketet Företagsekonomi 1 som syftar till att ge studenten en introduktion till ämnet Företagsekonomis kärnämnen: organisation, redovisning, kalkylering och marknadsföring. Mer information finns på hemsidan: http://www.iei.liu.se/fek/frist/fek1hel?l=sv.

Samtliga kurser söks via antagning.se senast den 18 april.