Nya kurser i samhällsplanering

Samhällsplanering är aktuellt ämne både i pågående stadsbyggnadsprojekt som Vallastaden och LiU:s forskning om bland annat klimatanpassning. Under höstterminen 2016 ger Tema fyra nya kurser i samhällsplanering.

Byggnation i VallastadenFoto: Thor BalkhedTankar och planer på utbildning i samhällsplanering har funnits på Tema i flera år. Parallellt har också LiU:s framtida utbildnings-och forskningsutbud utretts i den så kallade Fuf-utredningen, där samhällsplanering pekas ut som ett av fyra nya profilområden.
- Tema är en forskningstung institution, men vi vill gärna föra ut vår kunskap via grundutbildningen, säger Wiktoria Glad, universitetslektor på Tema Teknik och social förändring som varit med och tagit fram de nya kurserna. Av ekonomiska och en del andra skäl har det inte varit möjligt att göra förrän nu.

Socialt byggande

Wiktoria Glad, universitetslektor på Tema Teknik och social Foto: Elisabet WahrbySamhällsplanering handlar övergripande om framtidsfrågor och hur vi kan utveckla miljöer för att förbättra för människor och natur. Tidigare har främst fysiska miljöer och vad vi bygger hamnat i fokus, men på senare år har sociala frågor blivit allt mer framträdande.
- Spännande är hur sociala frågor speglas i vad som byggs, menar Wiktoria Glad. I dag kan växthus byggas med tanke på att ge möjlighet att odla lokalt, till gemenskap mellan grannar och för att bidra till uppvärmningen av bostadshus.
Särskilt frågor om miljö och hållbarhet har studerats i många olika forskningsprojekt vid Tema. Projekten har ofta skett i samverkan med kommuner, företag eller föreningar och därmed gett avtryck i praktiken. Vallastaden är ett exempel på hur forskning, undervisning och pågående stadsbyggnadsprojekt kan gynna varandra.

Under höstterminen 2016 ger LiU fyra kurser i samhällsplanering:

  • Visualiseringsstöd för hållbar och klimatsäker stadsplanering, 7,5 hp, halvfart (Campus Norrköping).
  • Stadsdelsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp, halvfart (Campus Valla)
  • Hållbara städer och infrastrukturella förändringar, 7,5 hp, helfart (Campus Valla)
  • Gräsrotsinitiativ för ett hållbart samhälle, 7,5 hp, helfart (Campus Valla)

 

Samtliga kurser är öppna för sen anmälan.

Nytt kandidatprogram 

Inför höstterminen 2017 planeras för ett nytt kandidatprogram i samhällsplanering. Programmet startar samtidigt som Bo- och samhällsexpot genomförs i Vallastaden, så det kommer att vara många aktiviteter relaterade till att bygga och bo nästa år.
- Arbetsgivare såsom kommuner och teknikkonsultbolag har stort behov av samhällsplanerare och våra studenter kommer att kunna bidra med ny kunskap både under utbildningen och efter examen, säger Wiktoria Glad. 

Folder Fristående kurser i samhällsplanering