Nya studenter på gång

Nära 266 000 nya studenter är antagna till landets universitet
och högskolor i höst, varav drygt 13 800 till Linköpings universitet,
visar statistik från UHR. Vid LiU ökar antagningen något jämfört med föregående år.
Antalet behöriga sökande har minskat med ett par procent i år, men antalet antagna ligger ganska konstant, strax under förra årets notering, enligt färsk statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR. 265 714 är antagna till landets universitet och högskolor i denna första omgång, vilket är en minskning med 430 personer jämfört med föregående år.
Campus Valla 2015Foto: Anna Nilsen
Vid LiU är 7008 studenter antagna till ett program i höst, vilket är en ökning från fjolårets 6731. Till de fristående kurserna är 6856 antagna, jämfört med 6836, även det en ökning - om än liten.

Lärarprogrammen ökar antagningen

Bland annat har lärarprogrammen ökat sin antagning för att möta det ökande intresset. I år har 1576 blivande studenter antagits till någon av LiU:s lärarutbildningar, jämfört med 1419 förra året och 1136 år 2013 (jämförelsen gäller första urvalet).

Tuffast är det dock som vanligt att få plugga till läkare eller psykolog: 180 är antagna till läkarprogrammet medan 3355 står på reservlistan, till psykologprogrammet är 56 antagna medan 2391 står på kö. Även för blivande civilekonomer är det tufft att få plats, 220 är antagna, med 1927 reserver.

Som tidigare år kräver såväl läkarprogrammet som psykologprogrammet de högsta betygen respektive högsta poängen från högskoleprovet, tätt följda av civilingenjörsprogrammen i industriell ekonomi respektive mjukvaruteknik.

Fyra civilingenjörsprogram har tjejmajoritet

Ser man till civilingenjörsprogrammen som helhet så har 1466 antagits i det första urvalet, medan 3158 står som reserver. För fyra av civilingenjörsprogrammen är det en liten majoritet tjejer som är antagna (teknisk biologi, medicinsk teknik, design- och produktutveckling respektive energi, miljö management) medan killarna fortfarande dominerar stort inom data och it.
Campus NorrköpingFoto: Thor Balkhed
Även LiU:s kandidatprogram är populära, tuffast har det varit att komma in på personal och arbetsvetenskap, med 83 antagna och 1009 reserver, följt av affärsjuridiska programmet, systemvetenskap samt grafisk design och kommunikation.

Hundens beteendebiologi är som tidigare år den i särklass populäraste fristående kursen, i år med 135 antagna och 811 reserver. Andra populära kurser är introduktion till etologi, objektprogrammering i C, företagsekonomi, ledning och strategiskt personalarbete samt grundkurs i beteendevetenskap

De antagna har fått sina besked under torsdagen och har nu fram till den 30 juni på sig att tacka ja till sin plats.

UHRs antagningsstatistik extern länk

Publicerad 2015-07-09