Runt 400 nya studenter fanns på plats i Växthuset när det var dags för vårterminens upprop på Medicinska fakulteten. "Ni ska alla känna er varmt välkomna till er utbildning som kommer att innebära starten på ett livslångt lärande", sa dekanus Johan D Söderholm.

Blivande arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, fysioterapeuter och biomedicinska analytiker samlades tillsammans för ett gemensamt upprop i Växthuset på Campus US. Entrén var full av förväntansfulla studenter som inledningsvis fick lyssna till studentorkestern Lithe Blås.

Teori och praktik VT2017 uppropFoto: Daniel Windre

När musiken tystnat tog dekanus Johan D Söderholm till orda och hälsade alla varmt välkomna. Söderholm talade bland annat om den täta sammankopplingen mellan teori och praktik på Medicinska fakultetens utbildningar.
– Ni kommer snart att stöta på verksamhetsförlagd undervisning, VFU, och ni kommer nog också att märka att er utbildning innebär ett livslångt lärande för er allihop – både nu men också senare i era kommande yrkesroller.

Prodekanus Margareta Bachrach-Lindström talade om de nya och genomarbetade utbildningsplanerna som sjösatts och som nu kommer studenterna till godo – men också hur levande universitet är. 
–  Ni kommer att få se en fin bredd och möte flera forskande lärare i er undervisning. 
Hon passade också på att önska alla en rolig Nolle-P och hoppades att alla skulle bli godkända på sin första tenta.

"Kommer göra skillnad"

Ditte Pehrsson-Lindell, vårddirektör vid Universitetssjukhuset, Region Östergötland, menade att det säkert fanns en stor nervositet bland de nya studenterna men att de snart skulle känna att de växte in i en professionell yrkesroll.
– Det val ni gjort med ert studie- och yrkesval idag kommer innebära att ni kommer kunna göra skillnad för era medmänniskor.