Nyanländas praktik studeras

Arbetsförmedlingen ger ny­anlända praktik på huvudkontoret för att ge dem en väg in till arbetsmarknaden. CKS har fått uppdraget att göra följeforskning på projektet.

 Skylt för ArbetsförmedlingenFoto: Lennart Perlenhem

Regeringen har gett de statliga myndigheterna i uppdrag att under 2016–2018 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 

Porträtt av Jennie K Larsson, ArbetsförmedlingenEnheten Integration och etablering på  Arbetsförmedlingen har valt att ge praktik följt av en tidsbegränsad anställning till fyra nyanlända personer med akademisk bakgrund. Deras uppdrag blir att intervjua personer som befinner sig i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser för att utvärdera hur insatserna fungerar.

– Genom den här metoden hoppas vi få perspektiv som vi normalt inte får, eftersom de personer vi rekryterat har förkunskaper som vi inte har. De kan formulera andra frågeställningar än vad vi kanske skulle ha gjort, säger Jennie K Larsson, verksamhetssamordnare på Enheten Integration och etablering.

Nya perspektiv

Hon understryker att det huvudsakliga syftet med praktikplatserna är att ge de här personerna en bra praktik och en fot in på den svenska arbetsmarknaden, men att de också vill hitta nya arbetssätt.

– För oss är det också viktigt att hela processen dokumenteras och utvärderas av utomstående forskare. Så kan vi lära, sprida kunskap och inspirera andra myndigheter, säger Jennie K Larsson.

Arbetssättet utvärderas

CKS:s forskningsuppdrag  består av två delar. Erik Eriksson, ny postdoktor, kommer att studera hur den här typen av praktikplatser på ett statligt huvudkontor fungerar och om det är ett bra arbetssätt. Kerstin Johansson, biträdande professor, är projektledare för CKS räkning men kommer också att intervjua anställda inom Arbetsförmedlingen om hur de upplever etableringen av nyanlända. 

– Det här är angelägen forskning.  Integrationen är en av de stora utmaningarna vi har och där vet vi hur viktigt det är att komma in på arbetsmarknaden. Oftast brukar praktikanter hamna längre ut i organisationen, så det är intressant att studera  vad som händer när huvudkontoren får praktikanter. Det är på gång också i andra myndigheter, säger Kerstin Johansson.

Studien heter ”Etableringsfasen – Om policy, praktik och kunskapsutveckling i Arbetsförmedlingens organisation”  och ska vara slutrapporterad vid halvårsskiftet 2018.


Senaste nytt från LiU