Samverkan skapar ömsesidig nytta

Samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle sker på en mängd olika sätt. Genom att externa behov matchas med universitetets skapas gemensam nytta som genererar användbara resultat.

Här finns exempel på genomförda samverkansprojekt och uppdrag samlade. Om du hittar något som känns intressant eller vill ha rådgivning kring vilket alternativ som bäst matchar ert behov är du välkommen att kontakta LiU Relation.

Fem anledningar att samverka med LiU 

  1. LiU är en förnyare som löser utmaningar på nya sätt 
  2. LiU har bredd inom både utbildning och forskning 
  3. LiU har forskningsmiljöer som är starka internationellt 
  4. LiU-studenter är attraktiva på arbetsmarknaden 
  5. LiU har en lång tradition av att samverka för att kunskap ska komma till nytta i samhället 

Genomförda projekt och uppdrag

Kontakt

Fler möjligheter