Korta nyheter från ISAK

Korta nyhetsnotiser från Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). 

2019-01-07

Malin Thor Tureby medverkar vid boksläpp av "Vi gör vad vi kan"

Boken "Vi gör vad vi kan. Volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015", utgiven av Liv i Sverige och Migra förlag 2019 presenteras söndagen den 13 januari kl 15 i Stockholm. I boken berättar ett 50-tal personer om sitt engagemang under flyktingmottagandet hösten 2015. Vid boksläppet medverkar musiker från Afghanistan och volontärer som berättar om sina insatser under hösten 2015 samt historikern Malin Thor Tureby som tillsammans med Jesper Johansson har skrivit bokens slutkapitel om flyktingmottagandets historia under 1900-talet.

Länk till mer information.

 

2018-12-13

Se Martin Kylhammar i Helt lyriskt på SVT

Fredrik Lindström är programledare för Helt lyriskt som har premiär på annandagen i SVT1 kl 21. Folkkära artister tonsätter svenska poeters mästerverk och Martin medverkar i första programmet för att berätta mer om poeterna Edith Södergran och Sten Selander. I det första avsnittet är artisterna Molly Sandén och Tommy Körberg.

Mer information hos SVT.

 

2018-09-18

Utmärkelse till Olga Zabalueva

Olga medverkade nyligen på The Eleventh International Conference on The Inclusive Museum och fick under konferensen ett pris som Emerging Scholar. Priset innebar möjlighet att delta som volontär för att anordna sessioner på konferensen samt presenterat sin forskning. Hon fick även ett stipendium. Grattis!

 

2018-08-28

Sofia Gustafsson har gett ut boken Järtecken

Undertiteln till boken är ”Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom” och boken handlar om de för tiden svårförklarliga händelser och fenomen som kyrkoherden Joen Petri Klint har nedtecknat under sin levnadstid. I dessa järtecken försöker Joen Petri Klint finna samband med andra händelser i sin nutid.

Sofia Gustafsson analyserar Klints tidigare förbisedda järteckenbok i ljuset av tidens lutherska föreställningsvärld. Varför skrev Klint boken och hur typiska var berättelserna i boken för sin tid?

Mer om boken på Nordic Academic Press.

Omskrivet om Järtecken och Sofia:

 

2018-06-20

Podd om tvillingstäderna Linköping och Norrköping

I en ny podcast intervjuas Tomas Faresjö, IMH och Hans Nilsson, ISAK om forskningen om den sociala miljöns betydelse för folkhälsan i tvillingstäderna Linköping och Norrköping.

Olle Borg, student vid ISAK på Linköpings universitet, har gjort ett podcast-avsnitt om Tvillingstäderna Linköping och Norrköping.

Programmet baseras på en längre intervju med professorerna Tomas Faresjö, IMH och Hans Nilsson, ISAK, som båda är ledande i forskargruppen Twincities. Gruppen har sedan 10 år fokuserat på den sociala miljöns betydelse för folkhälsan i de båda tvillingstäderna. 

Här finns podcasten: Tvillingstäderna

Du kan läsa mer om forskargruppen här: Twincities

 

2018-05-18

The Unbound Brain – ett nytt temanummer för Culture Unbound

The Unbound Brain ingår i Culture Unbounds första nummer för 2018 och innehåller en introduktion, sex originella artiklar, en intervju med Nikolas Rose och en bokrecension. Samtliga texter berör frågor rörande kulturella och vetenskapliga diskurser och praktiker som på olika sätt relaterar till neuro-vetenskap och hjärnan. Redaktörer för temanumret är etnologen Kristofer Hansson och konsthistorikern tillika sociologen Peter Bengtsen

Temanumret är ett resultat av det arbete som förts inom The Cultural Studies Group of Neuroscience.

I det nya numret ingår även den fristående artikeln ”Personal Utopia: The ’Good Life’ in Popular Religion and Literature in Contemporary Sweden” författad av religionsvetaren Daniel Enstedt och litteraturvetaren Kristina Hermansson. 

Läs The Unbound Brain här. Mer om Culture Unbound hittar här.

 

2018-04-17

Tema Q årsberättelse

Nu finns sammanställningen från året som gått, Tema Q:s årsberättelse att ta del av som PDF från Tema Q:s forskningssida

Direktlänk till Årsberättelse 2017.

 

2018-02-19

Gustaf Marcus har disputerat

Gustaf Marcus disputerade den 16/2 med avhandlingen "Paria: brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap".

Opponent var Arne Mellberg, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Oslo universitet.

Studien handlar om gestaltningar av brottslingar och om den större kulturella frågan om normaliseringen av människan, sedd genom tre författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindbergs, Ola Hanssons och Gustaf af Geijerstams. 

Gustaf Marcus avhandling har blivit omskriven i Svenska Dagbladet av Arne Mellberg, läs hela artikeln här.

Direktlänk till Gustafs avhandling.

 

2018-01-17

Malin Thor Tureby har fått finansiering från JPICH

Malin Thor Tureby har fått besked om finansiering från den europeiska utlysningen JPICH (Joint Programming Initiative Culture Heritage) för det transnationella forskningsprojektet ”DigiCONFLICT. Digital Heritage in Cultural Conflicts”. Summan som tilldelats är på ca 300 000 euro för den svenska delstudien. 

Projektet ska implementeras av ett internationellt konsortium med forskningsteam i Storbritannien, Polen och Sverige. Malin Thor Tureby kommer att vara forskningsledare för den svenska forskargruppen och koordinerar projektet som helhet tillsammans med Gil Pasternak, De Montfort University in Leicester (Storbritannien) och Ewa Manikowska, Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (Polen).

Projektet kommer att pågå under perioden 2018-2020.

2017

2017-12-12

Culture unbound får finansiering från Vetenskapsrådet

Johanna DahlinJohanna Dahlin har fått beslut om finansiering av Culture unbound från Vetenskapsrådet. Finansieringen är inom kategorin tidskriftsbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Culture unbound kommer att finansieras med 200 000 kr per år 2018-2020.

Culture Unbound är en internationell, peer reviewgranskad e-tidskrift för gränsöverskridande kulturforskning som publiceras i Open Access. I tidskriften presenteras dagsaktuell, tvärvetenskaplig kulturforskning i ordets vidaste bemärkelse.

 

2017-10-25

Erik Petersson har disputerat

Den 20 oktober disputerade Erik Petersson på Tema Q i Norrköping med sin avhandling ”Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780”. Opponent var Joachim Östlund, docent på Lunds universitet.

Han har medverkat i Vetenskapens värld Historia och pratade om ämnet som hans avhandling berör, nämligen just sårade soldater under stormaktstiden och 1700-talet. Här kan du lyssna på avsnittet i efterhand (spola fram till 11:24 in i avsnittet).

Direktlänk till Eriks avhandling.

 

2017-10-12

Malin Thor Tureby med i AcademiaNet

Malin Thor Tureby har blivit inkluderad i AcademiaNet efter att hon nominerats av Vetenskapsrådet. AcademiaNet är en europeisk internetportal med säte i Tyskland, som grundades år 2010 med syftet att synliggöra framstående kvinnliga forskare och öka andelen kvinnor i ledarskapspositioner inom universitets- och forskningsvärlden. De kvinnor som presenteras i databasen har nominerats av externa partners och bedömts ha excellenta vetenskapliga kvalifikationer och utomordentliga akademiska referenser.

– Det känns otroligt hedrande att bli nominerad och invald. Kvinnor är tyvärr fortfarande underrepresenterade som tillfrågade experter och på ledande positioner inom akademin. En sådan här databas kan därför vara bra för att synliggöra kompetenta kvinnor för medverkan i exempelvis konferenser, som sakkunniga eller som forskningsledare, säger Malin.

Nu finns fler än 130 kvinnor från Sverige med i databasen, varav nio av dem från Linköpings universitet. 

 

2017-05-02

Hans Nilsson nu professor

Hans Nilsson, prefekt på ISAK, har blivit befordrad till professor.

 

2017-03-25

David Ludvigsson nyvald ordförande

David Ludvigsson har valts till ordförande för Linköpings föreningsarkiv. Arkiven hos Linköpings föreningsarkiv är en viktig resurs för uppsatsstudenter i historia och många studenter har använt sig av detta material. Många föreningar i regionen förvarar sitt material där. Det är därför ett angeläget samverkansuppdrag för universitetet att upprätthålla goda kontakter med arkiven i närområdet och regionen.

 

2017-03-24

Mattis Karlsson nu fil.lic.

Mattis Karlsson på Tema Q tog den 23/3 sin licentiatexamen! Opponent var Martin Hultman.

Uppsatsen bygger på Mattis Karlssons inledande avhandlingskapitel och beskriver upptäckten av den förhistoriska människoarten Denisovamänniskan samt den kommande avhandlingens inriktning och forskningsdesign. Ur ett aktör-nätverksperspektiv intresserar han sig för att kartlägga upptäckten av Denisovamänniskan och de mängder av aktörer som har del i att kommunicera den

 

2017-02-08 

Kylhammar tar emot medalj ur kungens hand

Tema Q-professorn Martin Kylhammar tilldelades den 7 februari H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band, med motiveringen "för förtjänstfulla insatser inom litteraturvetenskapen". Stort grattis!

Läs mer:

Kungens medalj till Martin Kylhammar (Corren 29 januari 2017)

Kungahusets pressmeddelande (28 januari 2017)

 

Fler nyheter från ISAKVisa/dölj innehåll

Mer om institutionenVisa/dölj innehåll