13 november 2015

I sin forskning med målet att ta fram nya läkemedel mot typ 2-diabetes använder Gunnar Cedersund matematiska modeller i stället för försöksdjur. Nu får han utmärkelsen ”Nytänkaren” av Stiftelsen Forska utan djurförsök.

Förutom äran innebär utmärkelsen ett pris på 400 000 kronor.

– Ett roligt erkännande, säger Gunnar Cedersund som är universitetslektor vid Institutionen för medicinsk teknik.

I USA godkände nyligen kontrollorganet FDA (Food and Drug Administration) en modelleringsmetod när nya insulinpumpar för typ 1-diabetes skulle tas fram. Tiden för att ta fram en ny pump har med den matematiska modellen minskat från fyra–sex år till cirka två månader. Kostnaden har sjunkit från cirka en miljard kronor till under en miljon kronor.

Gunnar Cedersund har lett ett modelleringsarbete som vidareutvecklat denna modell för att beskriva den insulinresistens som uppstår vid typ 2-diabetes. Med Cedersunds genombrott finns nu möjligheten att ta fram effektiva läkemedel.

– Vi har samarbetat med den experimentella gruppen, ledd av professor Peter Strålfors, för att samla in data från enbart mänskliga celler. Sedan har vi utvecklat en matematisk modell baserad på dessa data. Vi kan idag till exempel beskriva hur insulinresistensen sprider sig i kroppen.

Gunnar Cedersund har en bakgrund inom teoretisk fysik och biologi. Han började arbeta med in silico-modeller och systembiologi inom ett diabetesprojekt, först i Danmark och sedan i Sverige. Idag kombinerar han modellbygget med experiment på celler.

Åke Hjelm 2015-11-13

Taggar