Nytt forskningscentrum ska förbättra IT-säkerheten

Ett nytt nationellt forskningscentrum, RICS, ska öka kompetensen
kring IT-säkerhet inom samhällelig infrastruktur. LiU-forskare leder
arbetet.
Bild på tåg och resenärer Samhällsfunktioner som energiförsörjning, kommunikation, transport, handel och tillverkning är beroende av informationsteknologi. Tillförlitliga och säkra IT-system är därför en förutsättning för ett väl fungerande samhälle.

Ett nytt nationellt forskningscentrum, RICS, (Research centre on resilient information and control systems) ska nu öka kompetensen kring IT-säkerhet inom sådan samhällelig infrastruktur. Det byggs upp på LiU. Simin Nadjm-Tehrani, professor vid Institutionen för datavetenskap, leder arbetet som nu påbörjats. Centret finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 20 miljoner kronor under fem år.

Forskningen kommer bland annat att bidra till att förbättra IT-säkerheten genom att ta fram metoder för att förebygga attacker och haverier, och även för att bevaka och upptäcka pågående oönskade händelser.

Foto: Eva Bergstedt

Publicerad 2015-10-27