Nytt masterprogram i design vid LiU

Antagningen har startat till LiU:s internationella masterutbildning i design. Utbildningen är tvåårig och i fokus för den tvärvetenskapliga designutbildningen ligger samhällsutmaningar, under första året analyseras matslöseri och nomadisk välfärd.
Det nystartade programmet innehåller tre designspår som möjliggör för studenterna att fördjupa kunskaper och färdigheter inom ett specialområde, nuvarande spår är Sustainable Futures, Transformative Services samt Visual media.

Stefan Holmlid. professorFoto: David Einar Nygren– Syftet med programmet är att utbilda kvalificerade designers som kan förstå och ta sig an nya och komplexa samhällsutmaningar och med sitt kunnande och kompetens ta ledande roller i arbetet att skapa en hållbar framtid, säger Stefan Holmlid, professor i design för tjänster vid Linköpings universitet.

Det internationella masterprogrammet i design välkomnar studenter med olika bakgrund men med utmärkt känsla för design och ett genuint intresse av att utveckla designområdet. Grundkunskaperna kan finnas inom management, design, arkitektur, kognitionsvetenskap eller slöjd, men också inom helt andra områden.

Studiobaserat lärande

Linköpings universitet, LiU, har en lång historia inom forskning och utbildning i design. På 1970-talet gick starten med program för lärare inom hantverk. Kurser i design integrerades tidigt i flera av ingenjörsutbildningarna. LiU är en pionjär inom studiobaserat lärande utanför de traditionella konst- och designskolorna i Sverige och en föregångare inom området design för tjänster.

LiU är idag ett av de största designforskningsuniversiteten i Sverige, med forskning inom två fakulteter och fem avdelningar. Med det nya masterprogrammet erbjuder LiU i dag fem kandidatprogram och tre masterprogram inom design.

Första antagningen till det internationella masterprogrammet i design pågår till den 16 januari 2017. All undervisning är på engelska.

Kontakt

Mer om utbildningen