Oavslutad akademisk utbildning

UHR bedömer inte oavslutade studier så om du har en oavslutad akademisk utbildning från utlandet och vill fortsätta studera i Sverige så hittar du mer information här.

Behörighetskrav

Om du ska söka till svenska högskoleutbildningar måste din utländska gymnasieutbildning vara universitetsförberedande och avslutad för att ge grundläggande behörighet till svenska högskolestudier.

Du måste också kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska och engelska. Du måste ha godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3 samt Engelska 6. Du kan även visa att du har rätt förkunskaper i engelska med något av de test som universiteten och högskolorna godtar, exempelvis TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language Assessment certificates. 

Utöver den grundläggande behörigheten kräver de flesta utbildningar dessutom en särskild behörighet. Det innebär i de flesta fall att du måste ha läst vissa gymnasiekurser. Det är viktigt att du kollar vad som krävs för just den utbildning som du är intresserad av. Mer information hittar du på följande sidor:

Antagning.se

Studera.nu

Reell kompetens

Om du inte har formell behörighet i form av gymnasieutbildning men ändå anser att du har de kunskaper som krävs för respektive utbildning så kan du ansöka om reell kompetens för grundläggande behörighet och för särskild behörighet. Det betyder att du fått kunskaperna fast på ett annat sätt. Det kan till exempel vara att du läst vissa kurser, har en annan typ av utbildning eller har arbetslivserfarenhet. En bedömning görs när du ansöker. Här kan du läsa mer!

Kontakta centrala studievägledningen om du har frågor eller behöver vägledning. Du hittar kontaktuppgifterna här!

Läsa ett program

Om du vill söka in till ett program finns det möjligheter att tillgodoräkna universitetskurser du läst tidigare och som anses överensstämma med kurser som ges på utbildningen på Linköpings universitet. Observera att det vanligtvis inte görs några förhandsbedömningar av tillgodoräknande av kurser, utan endast i samband med studiestarten.

Linköpings universitet erbjuder utbildning inom följande områden:

  • Beteende- och samhällsvetenskap
  • Data, IT och logistik
  • Ekonomi och juridik
  • Ingenjörsutbildningar
  • Kultur, media och design
  • Lärarutbildningar
  • Matematik, naturvetenskap och miljö
  • Medicin och vård

Läsa fristående kurser/designa din egen examen

Om du har en oavslutad akademisk utbildning finns det möjlighet att läsa till fristående kurser på Linköpings universitet för att kunna ta ut en kandidatexamen. För att kunna ta ut en kandidatexamen genom att läsa fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Minst 90 hp av dessa ska vara inom ett ämne, ett så kallat huvudområde.

Resterande kurser, 90 hp, kan du välja fritt ur hela det fristående kursutbudet vid Linköpings universitet. Det finns också möjlighet att tillgodogöra sig vissa delar av din utländska utbildning inom din kandidatexamen. Dina tidigare studier måste först bedömas av Linköpings universitet för att se vilka kurser som kan ingå i din examen. Tillsammans med en studievägledare lägger du upp en studieplan över de kurser du behöver komplettera med. 

 

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på den centrala studievägledningen om du har frågor eller behöver vägledning i valet av studier. 

Telefontid: Måndag, onsdag och torsdag 14:00-15:00

Telefon: 013-28 58 05

E-post: centralstudievagledning@liu.se

Tidsbokning

Du kan boka tid för vägledning i både Linköping och Norrköping via vårt tidsbokningssystem. Om du inte hittar någon tid som passar så hör av dig till oss via e-post eller telefon.

Boka en tid för studievägledning

Linköping/Norrköping

Linnea Fors
telefon: 013-28 29 79

Per Arvidsson
telefon: 013 - 28 16 78

Mer information