Ökat samarbete med skolan

LiU utökar sin samverkan med skolan och har sedan årsskiftet en ny organisation som ska utveckla samarbetet.
- Vi har en lång tradition med skolsamverkan och ett stort intresse för det. Nu sjösätter vi en organisation som ska samordna och tydliggöra arbetet, säger Anderz Grunnesjö, kanslichef på Utbildningsvetenskap.

Samarbetet med skolorna ser idag olika ut, alltifrån verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter till sommarskolor, läxläsning, populärvetenskaplig vecka och fortbildning av lärare.  I takt med fler reformer inom skolan och ny forskning inom skolområdet tillkommer nya behov av samverkan.

- Vi har till exempel satsningen på förstelärare och att skolorna anställer lektorer som licat eller disputerat. Intresset att ha universitetskontakt är stort för de grupperna. Och införandet av lärarlegitimation ökar trycket på våra utbildningar, alla har inte den behörighet de bör ha. Det finns också ett behov av att vidareutbilda lärare som saknar lärarexamen eller som kommer från ett annat land, säger Anderz Grunnesjö.

Den nya organisationen får namnet LiU skolsamverkan och ska vara en ingång in till universitetet vad gäller allt sådant arbete.

- Nu ska vi bygga upp en webb som blir ett tydligt fönster och som gör det enkelt för alla att hitta vad de söker. Däremot kommer arbetet med skolsamverkan fortsätta som hittills med flera olika instanser och aktörer inom universitetet. 

LiU skolsamverkan ska bland annat ha ett övergripande ansvar för att stödja utvecklingen av samarbetet med skolvärlden och på satsningen av vidareutbildningen av lärare. Forskningen inom skolområdet ska också göras mer tillgänglig.

- Med den här organisationen får vi en ökad tydlighet, det kan ibland vara svårt för utomstående att hitta rätt inom universitetet. Vi får också ut vår forskning bättre. Ett utökat samarbete med skolan innebär även en vinst för våra forskare som får ett större empiriskt område för sin forskning, påpekar Anderz Grunnesjö.

Foto: Eva Bergstedt


Publicerad 2015-01-21