Ökat utbyte är bra för alla

Den
ökade globaliseringen har inneburit nya samarbeten mellan akademin och
näringslivet som bygger på kunskapsutbyte och utvecklandet av
innovationer. Men för att nå framgång på en hel marknad behövs också en
rejäl hävstång – som Gripenaffären i samarbetet mellan Saab och
Linköpings universitet (LiU) i Brasilien.

StudiebesökSedan 2015 har sex universitet i Sverige (Chalmers, KTH, Lund, Uppsala, Stockholm och Linköping) på uppdrag av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) samarbetat för att utveckla samverkan och partnerskap i Sydkorea, Singapore, Kina, Indonesien och Brasilien. Projektet går under namnet Swedish Academic Collaboration Forum och har bland annat inneburit kunskapsöverföring under konferenser och seminarier i respektive land. Det sista seminariet genomfördes nu i Stockholm inför bland andra högskoleminister Helene Hallmark Knutsson men när ämnet ”industrisamverkan” stod på agendan åkte deltagarna till Linköping för besök Vid Linköpings universitet och Saab.

– Av länderna i projektet har Brasilien kommit att bli Sveriges kanske starkaste samverkansland tack vare Gripenaffären och då är det intressant att visa hur Saab och LiU samverkar, säger André Bittencourt som är LiU:s samordnare för aktiviteter som är kopplade till samarbetet med Brasilien. Hans uppfattning är att de inbjudna länderna trots sina olika förutsättningar står inför gemensamma utmaningar och att nätverkandet i sig är viktigt. Det var också något som professor Paulo Afonso Burmann vid universitetet i Santa Maria i Brasilien kunde skriva under på.

– Allra viktigast är kontakterna mellan universitet i Sverige och Brasilien, men faktiskt också mellan de olika universiteten i Brasilien. Det är dessa kontakter som leder till det konkreta arbetet med att till exempel anordna utbyten av professorer och studenter.

Många av frågorna från deltagarna, som till stor del kom från universitet, kretsade kring finansiering; ”hur mycket pengar lägger företag in för att samverka med Linköpings universitet”? Maria Swartz som är samverkansutvecklare vid LiU varken kunde eller ville ge exakta svar på den frågan.

– Vi ser samverkan i ett vidare perspektiv med vinster som öppen kunskapsöverföring mellan akademin och näringsliv men också nyttan som samverkan ger till samhället.
Att Saab och LiU varit tätt kopplade till varandra genom åren är ingen hemlighet. Sedan tre år tillbaka finns ett strategiskt partnerskap som ytterligare ska främja samverkan och det har bland annat inneburit ett ökat utbyte av studenter och forskare i Brasilien i samband med den stora Gripenaffären.

En person som på mycket nära håll kunnat följa hur samverkan utvecklats mellan Sverige och Brasilien är ambassadråd Mikael Román som tidigare var docent vid Linköpings universitet.

– Gripen är naturligtvis hävstången för en fortsatt utveckling av samverkan mellan länderna. Affären är extremt stor och långsiktig och kommer att byggas på med fler affärer genom åren. Den är helt enkelt en optimal grund för att våga göra saker tillsammans utan att behöva bry sig alltför mycket om kortsiktiga misstag och för Linköpings universitet tror jag att arbetet med kunskapsöverföring kommer vara absolut centralt.

En viktig del i det arbetet är att bygga miljöer som är dynamiska och tillåtande för nya möten. Min erfarenhet är att brassarna är bra på att socialisera. Ge dem bara några rum och datorer på campus så är de snart på gång med att träffa andra människor och skapa nya möjligheter, säger Mikael Román.