Olika sorters historia - Strimmaföreläsningar för alla

Några av Linköpings universitets historiker medverkar med sin forskning i årets Strimmaföreläsningar. Föreläsningarna arrangeras av Filosofiska fakulteten för att dela med sig av den kunskap och forskning som finns till allmänheten. Presentatör och samtalsledare är Hans Nilsson, professor vid ISAK (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur).

Tre barn i medeltidskläder hoppar- Årets Strimma består av ett antal påfallande olikartade föreläsningar av forskare som är eller har varit knutna till den historiska miljön vid Linköpings universitet. Vi bjuds på så skilda områden som rock and roll, änglamakerskor, folkhälsa, nedslag i stormaktstiden, judiska kvinnors erfarenheter, musei- och guidepedagogik och fackföreningshistoria och föreställningar om olika naturfenomen i äldre tid, säger Hans Nilsson. Han har själv ägnat sig åt många olika sorters historia såsom lokalhistoria, familjehistoria, historisk demografi och hälsohistoria.Hans Nilsson, professor i historia

- Historia är det vi väljer att lyfta fram och berätta av allt som har hänt i förfluten tid. Allt som hänt blir därmed inte till historia. Det finns alltid ett val och ett perspektiv som styr när man talar om historia. Sedan ska förstås riktig historia vara vetenskaplig, d.v.s. den ska bygga på trovärdiga källor och källkritisk prövning, säger Nilsson.

Rock och tjänstemannarevolution

12 forskare kommer vid 6 olika tillfällen under året att bjuda allmänheten på öppna föreläsningar om olika historiska händelser och fenomen. Först ut, den tredje oktober, är Björn Horgby, författare och professor emeritus i historia och Ken Bjerregaard, doktorand i historia vid LiU.

Björn Horgby har framför allt forskat om arbetarkultur och fackliga frågor, men har även skrivit boken "Rock och uppror" (2007). Nu håller han på att skriva klart boken "Rocken anfaller" som handlar om den amerikanska och den brittiska rockens förändringar från Elvis Presley till Sex Pistols. Den tar upp hur rockmusiken har uttryckt sig politiskt - vilket också innefattar synen på genus och etnicitet. Sätten att vara oppositionell och rebellisk förändrades betydligt från Elvis Presley till Sex Pistols. Kring decennieskiftet 1970 vände sig många musiker mot Vietnamkriget. Soulen tog även upp förtrycket av den afroamerikanska befolkningen. Men några år in på 70-talet tystnade samhällskritiken. Med bland annat punken och Bruce Springsteen gjorde den åter inträde. Och kvinnornas ställning förändrades betydligt, berättar Björn Horgby.

Ken Bjerregaard, doktorand vid ISAK, undersöker historiskt hur och varför den svenska tjänstemannarörelsen, TCO, kunde växa sig så stark under efterkrigstiden. Vilken facklig ideologi anammades? Hur fördes den ut i agitationen?

Nu för tiden är majoriteten av de som arbetar i Sverige tjänstemän i offentlig och privat sektor. Idag är också tjänstemännen bäst fackligt organiserade. Tre av fyra tjänstemän är med i facket varav en stor majoritet är kvinnor. Så har det inte alltid varit. Tjänstemannens förvandling från chefens högra hand till en helt vanlig löntagare är ett omvälvande resultat av det svenska välfärdssamhällets utveckling, berättar Ken Bjerregaard.

Varför är historia viktigt?

Historia är viktigt därför att den kan få oss att förstå mänskligt handlande och livsvillkor förr i tiden, svarar Hans Nilsson. Genom att knyta den kunskapen till nutida förhållanden kan vi lära oss en del om oss själva både som individer och som människor. Kanske kan vi lära av den dåliga historien så att vi slipper uppleva den igen. Historia har också en mer existentiell roll och kan vara viktigt för en persons, en regions eller ett folks identitet. Vi vet var vi kommer ifrån och kan härmed ana varför vi är som vi är.

Det är fri entré till samtliga föreläsningar, alla är välkomna, ingen anmälan behövs. Program och mer information finns på www.liu.se/strimman.

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll