Möbeldesign 180 hp, examensarbete.

Genom mitt arbete vill jag höja förståelsen för vilka kompetenser en formgivare bär på och därför har jag undersökt hur en beskriver forms karaktär - alltså inte bara vad vi ser utan även uppfattar.

Med ideastesi, det vill säga idéer/koncept resulterande i sinnesuppfattning, som grund har jag tillskrivit former och färger personligheter och känslor. Detta har jag använt för att beskriva tre olika företags formspråk och översatt det tillbaka i form av tre olika behållare.