ACSIS programförklaring och styrelse

ACSIS är en öppen plattform för kulturforskare. Inriktningen är, liksom kulturforskningens teorier och empiriska fält, i ständig tillblivelse. 

Den grundläggande utgångspunkten är att ACSIS stödjer tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning som svarar mot en föränderlig värld där medier, konstarter och uttrycksformer allt mer griper in i varandra, där kulturella, sociala, politiska, ekonomiska och teknologiska faktorer samspelar på nya sätt, och olika sociala grupperingar interagerar och skapar både gemenskaper och skillnader på tvärs mot vissa traditionella strukturer. Samhälleliga institutioner ges nya former och funktioner samtidigt som globala maktstrukturer och rörelser konfronterar varandra. Här behövs tvärvetenskapliga kulturstudier som genomför skarpa kulturella analyser, bred dialogisk kommunikation och djärvt kritiskt tänkande.

Stärka forskning och tvärvetenskap

Det är här ACSIS trätt in för att verka för att ”avancera” kulturstudierna, alltså föra ut dem och stärka deras positioner, bistå med kommunikativa och teoriutvecklande resurser, och samtidigt höja kvaliteten på de tvärvetenskapliga ansatser som idag finns utspridda över landet. ACSIS bildar länkar mellan olika ämnen och traditioner som annars sällan har kontakt, men som måste samverka för att aktuella samhällsproblem och kulturprocesser ska kunna hanteras. ACSIS öppnar också kanaler mellan orter som annars riskerar att isoleras från varandra i defensiv konkurrens. ACSIS bygger därtill axlar mellan olika inhemska och nordiska kulturforskningstraditioner, angloamerikanska cultural studies samt en rad andra ofta marginaliserade men innovativa tvärvetenskapliga kulturstudier i andra delar av Europa och världen.

Samverkan mellan universitet och över gränserna

Johan FornäsProfessor Johan Fornäs var en av initiativtagarna till ACSIS.
Foto: Södertörns högskola

Verksamheten utformas kontinuerligt av föreståndare, forskningskoordinator, den nationella styrelsen och de forskare, lärare och doktorander som deltar i kurser, seminarier och konferenser. 

ACSIS har växt fram i en process där forskare från hela landet och inom en bred mångfald av discipliner har medverkat, och med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, HSFR, Vetenskapsrådet, Linköpings universitet och Norrköpings kommun. En av initiativtagarna var Johan Fornäs, då verksam vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet.

 

ACSIS publikationer

Klicka på rubriken för att komma till publikationsdatabas.

Styrelse

ACSIS leds av en styrelse med en ledamot utvald av varje svenskt universitet samt en ordförande utsedd av Linköpings universitets rektor. Nuvarande styrelse är utsedd för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2018.

 ACSIS styrelseFoto: Anna Valentinsson

Från vänster: Orvar Löfgren (ordförande), Bodil Axelsson, Henrik Bagerius, Robert Willim, Lotten Gustafsson Reinius, Cornelius Holtorf, Anna Dahlgren, Anders Olsson, Johan Höglund, André Jansson, Ursula Geiser och Pelle Snickars.

ACSIS första styrelse tillträdde 2003. Styrelsen sammanträder normalt två gånger årligen och dess möten är samtidigt viktiga träffpunkter för ledande svenska kulturforskare.

Ordinarie ledamöter


Orvar Löfgren (ordf.), professor emeritus i europeisk etnologi, Lunds universitet
Lena Martinsson, Professor i Genusvetenskap och docent i etnologi, Göteborgs universitet
André Jansson, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet
Anna Sparrman, Professor vid Tema Barn, Linköpings universitet
Robert Willim, Universitetslektor i etnologi, Lunds universitet
Anders Olsson, Universitetslektor i engelsk litteratur, Mittuniversitetet
Anna Dahlgren, Universitetslektor i konstvetenskap, Stockholms universitet
Pelle Snickars, Professor i Medie- kommunikationsvetenskap, Umeå universitet
Birgitta Meurling, Professor i etnologi, Uppsala universitet
Cornelius Holtorf, Professor i arkeologi, Linnéuniversitetet
Henrik Bagerius, Universitetslektor i historia, Örebro universitet

Ersättare

Stefan Jonsson, Professor vid REMESO, Linköpings universitet
Tom O´Dell, Professor i etnologi, Lunds universitet
Anders Johansson, Universitetslektor i engelsk litteratur, Mittuniversitetet
Tomas Götselius, Universitetslektor i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Orsi Husz, Universitetslektor i ekonomisk historia, Uppsala universitet
Johan Höglund, Universitetslektor i engelsk litteratur, Linnéuniversitetet
Ursula Geisler, Universitetslektor i musikvetenskap, Linnéuniversitetet
Peter Berglez, Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet
Adjungerad representant för kulturinstitution

Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk professor, docent i etnologi, museichef för Etnografiska museet
Ersättare Ulrika Torell, fil dr., intendent, Nordiska museet