Frågor och svar om uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är kurser som en eller flera arbetsgivare eller organisationer (såsom exempelvis fackförbund) beställer för kompetensutveckling av medarbetare eller medlemmar. Det är alltså arbetsgivaren eller organisationen som bestämmer vilka som kan delta på utbildningen och som betalar kursavgiften. 

I förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor definieras uppdragsutbildning på följande sätt:

  • Med uppdragsutbildning avses en utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 §).
  • Skriftliga avtal ska tecknas mellan högskolan och uppdragsgivaren för all uppdragsutbildning (1 §).

Finansieringen och det särskilda sättet att utse deltagarna kännetecknar uppdragsutbildningen. Uppdragsutbildning grundar sig alltid på ett avtal mellan högskolan och uppdragsgivaren. Avtalet ska vara skriftligt. Det får aldrig vara en fysisk person som betalar avgiften för en uppdragsutbildning och det är alltid uppdragsgivaren som utser deltagarna.

Av vilka skäl får LiU erbjuda uppdragsutbildning?

LiU får erbjuda uppdragsutbildning som uppdragsgivaren vill ha för personalutbildning eller av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl. För länder utanför EES gäller att högskolan får bedriva uppdragsutbildning på uppdrag av offentliga uppdragsgivare av vilket skäl som helst. För privata uppdragsgivare gäller att skälet måste vara personalutbildning. Utbildningen måste, liksom i andra fall, knyta an till den grundläggande högskoleutbildning som högskolan har examensrätt för.

Vem får köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation. Det kan alltså inte vara en privatperson som beställer uppdragsutbildning. Vill du vidareutbilda dig som privatperson kan du titta i vårt ordinarie kurs- och programutbud, för att se om det finns något som passar dig. 

Var finns LiU:s uppdragsutbildningar?

En del utbildningar kan ges på distans eller hos uppdragsgivaren. Andra utbildningar tar emot deltagarna på något av våra fyra campus:

  • Campus Valla och Campus US i Linköping
  • Campus Norrköping
  • Campus Lidingö - Malmstens Linköpings universitet i Stockholm

Behöver jag ha läst på högskola eller universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning? 

Generellt sett så behöver du inte ha studerat på högskola eller universitet för att kunna gå en uppdragsutbildning. Däremot kan det finnas kurser som kräver att du har förkunskaper, som du till exempel tillägnat dig genom tidigare studier. Det framgår i sådana fall tydligt i kursens beskrivning här på webben.

Hur gör jag om jag vill delta på en uppdragsutbildning?

Har du hittat en uppdragsutbildning på LiU som du är intresserad av? Kontakta LiU Uppdragsutbildning! Det är den enhet som samordnar samtliga uppdragsutbildningar på Linköpings universitet.

Kom dock ihåg att det är din arbetsgivare som bestämmer om du kan gå utbildningen eller inte, då det är denna vi skriver avtal med och som betalar kursavgiften. En privatperson kan inte beställa uppdragsutbildning av oss. Det måste vara en juridisk person som ingår avtal om uppdragsutbildning.