Om uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning?

I förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor definieras uppdragsutbildning på följande sätt:

  • Med uppdragsutbildning avses en utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 §).
  • Skriftliga avtal ska tecknas mellan högskolan och uppdragsgivaren för all uppdragsutbildning (1 §).

Finansieringen och det särskilda sättet att utse deltagarna kännetecknar uppdrags-utbildningen. Uppdragsutbildning grundar sig alltid på ett avtal mellan högskolan och uppdragsgivaren. Avtalet ska vara skriftligt. Det får aldrig vara en fysisk person som betalar avgiften för en uppdragsutbildning och det är alltid uppdragsgivaren som utser deltagarna.

Uppdragsutbildning är alltså kurser där en eller flera arbetsgivare eller organisationer såsom exempelvis fackförbund beställer utbildning för kompetensutveckling av medarbetare eller medlemmar.

Av vilka skäl får uppdragsutbildning erbjudas?

LiU får erbjuda uppdragsutbildning som uppdragsgivaren vill ha för personalutbildning eller av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl. För länder utanför EES gäller att högskolan får bedriva uppdragsutbildning på uppdrag av offentliga uppdragsgivare av vilket skäl som helst. För privata uppdragsgivare gäller att skälet måste vara personalutbildning. Utbildningen måste, liksom i andra fall, knyta an till den grundläggande högskoleutbildning som högskolan har examensrätt för.

Var och hur kan man följa våra utbildningar?

En del utbildningar ges på distans eller hos uppdragsgivaren. Andra utbildningar tar emot deltagarna på något av våra fyra campus.

LiU:s fyra campus

Kompetensutveckling inom uppdragsutbildning