Vad är uppdragsutbildning

Arbetsgivare som vill stärka sin verksamhet med ny kunskap, eller organisationer som vill ge arbetssökande en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att köpa uppdragsutbildning. Här hittar du fakta och vanliga frågor och svar om uppdragsutbildning som bedrivs vid LiU.

Uppdragsutbildning ger arbetsgivare möjlighet att anlita universitet och högskolor när de vill kompetensutveckla sin personal. Uppdragsutbildning kan också ske av arbetsmarknadsskäl, t.ex. när Arbetsförmedlingen beställer utbildning för arbetssökande eller ett fackförbund för sina medlemmar.

Uppdragsutbildning ska vila på vetenskaplig grund och hålla samma höga kvalitet som övrig utbildning vid ett lärosäte.

En uppdragsutbildning vid kan sträcka sig över flera terminer, men också vara kort och bestå av en halvdag eller två. Den kan ge högskolepoäng och examen men det är inget krav. En uppdragsgivare kan köpa uppdragsutbildning där kursdeltagaren läser tillsammans med studenter en ordinarie, anslagsfinansierad utbildning, så kallad samläsning.

Uppdragsutbildning vid LiU - ett urval av vårt utbud

Sex skäl att anlita Linköpings universitet

  • Hos oss får du utbildning som vilar på vetenskaplig grund och håller hög kvalitet.
  • Vi kan skräddarsy utbildningar utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter att vara flexibla när det gäller plats, tid, innehåll och upplägg.
  • Vissa av våra utbildningar ger högskolepoäng.
  • Deltagare i våra uppdragsutbildningar får möjlighet att bygga nätverk.
  • Det är enkelt att kontakta oss, påbörja en dialog via uppdragsutbildning@liu.se

Frågor och svar

Frågor och svar om uppdragsutbildning vid LiU

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation. Det kan alltså inte vara en privatperson som beställer uppdragsutbildning. 

Vem får delta i en uppdragsutbildning?

Det är beställaren av uppdragsutbildningen, oftast arbetsgivaren, som utser kursdeltagarna.

Behöver deltagaren ha läst på högskola eller universitet tidigare för att få gå en uppdragsutbildning?

Generellt sett så behöver du inte ha studerat på högskola eller universitet för att kunna gå en uppdragsutbildning, eftersom det är uppdragsgivaren som utser deltagare. Däremot kan det finnas kurser som kräver att du har förkunskaper, som du till exempel tillägnat dig genom tidigare studier. Det framgår i sådana fall tydligt i kursens beskrivning här på webben.

Kan en uppdragsutbildning ge akademiska poäng?

Vid examinationen för uppdragsutbildningar ställer vi samma krav som i den akademiska grundutbildningen. Det kursbevis som deltagarna får efter att ha avslutat kursen och blivit godkända ger samma akademiska status som examinationen i grundutbildningen.

Kontakt