Att välja eller inte välja: om valfrihet på fritidshem

Föreläsningen handlar om elevers fria val i fritidshem och problematiserar vad fria val innebär.
Hur används elevers fira val i fritidshem? Vem får välja och vad får man välja? Hur ser elever på fria val? Vad innebär fria val ur ett pedagogperspektiv? Hur kan fria val ses som en möjlighet och begränsning för elevers delaktighet och sociala relationer? Hur kan man arbeta med elevers val i fritidshem? I föreläsningen diskuteras dessa frågor genom exempel från ett pågående projekt om relationer i fritidshem.
 

Lina Lago

Lina Lago

Lina Lago är junior lektor i pedagogiskt arbete och forskar om övergångar, sociala relationer i fritidshem och förskoleklass.