40 miljoner kronor ska öka innovationskapaciteten i östra Mellansverige

Universiteten i Uppsala, Linköping och Örebro beviljas 40 miljoner kronor för att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i östra Mellansverige. Tillsammans ska parterna utveckla hållbara och regionalt övergripande stödstrukturer och metoder för samverkan med akademin genom att dela kunskap, erfarenheter och best practice.

Det är Europeiska regionala utvecklingsfonden som nu beviljat projektet Access som totalt har en budget om ca 40 mkr. Projektet kommer att pågå under tre år, med start i januari 2016. Projektet kommer att skapa helt nya utvecklingsmöjligheter för företagen, men även för offentliga organisationer och omgivande samhälle. Målsättningen är att bli bäst i Sverige när det gäller samverkan mellan akademin och små och medelstora företag.

– Genom ett starkt och målinriktat samarbete mellan universiteten vill vi skapa bättre och tydligare erbjudanden till regionens små och medelstora företag och samtidigt göra universiteten mer tillgängliga som en resurs i deras utveckling, säger Maria Swartz, samverkansutvecklare vid LiU Relation.

Projektet ska bidra till att minst 400 små och medelstora företag i östra Mellansverige får kontakt med akademins forskare genom att delta i olika program och mötesplatser. Vidare ska 150 faktiska samarbetsprojekt mellan företag, forskare och studenter startas under projektperioden. 

– Det finns en tydlig ambition att överbrygga gränser mellan lärosätena, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade, avslutar Maria.

Om Access
Access – ÖMSesidig Access för Innovationskraft, finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med det övergripande målet att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i östra Mellansverige, såväl som universiteten i samarbetet. Projektet ska utveckla, implementera och tillgängliggöra regionövergripande strukturer och processer för att åstadkomma hållbar och återkommande samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. I projektet ingår Uppsala-, Linköping- och Örebro universitet. Access kommer att pågå under tre år, med start i januari 2016.

Läs mer om projektet Visa/dölj innehåll

Samverkansnyheter Visa/dölj innehåll