Omsorgsrasism hos kvinnor i SD

Kvinnor engagerade i Sverigedemokraterna drivs av ett slags omsorg, både om ”svenskar”, som ska skyddas från folk utifrån, men också omsorg om de som kommer hit. Det bästa även för dem själva är att åka hem igen och få hjälp på plats, eller nära sitt ursprungsland. Det visar en studie av kvinnor som är aktiva sverigedemokrater.
Bild på kvinnor i förort- Vi var nyfikna på varför kvinnor engagerar sig i ett uttalat antifeministiskt parti, säger Anders Neergaard, forskare vid REMESO, Linköpings universitet. Han har gjort studien tillsammans med Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet.

Några av kvinnorna i studien har också en invandrarbakgrund, något som också fascinerade forskarna. Varför har de gått med i Sverigedemokraterna?

De intervjuade 20 kvinnor, aktiva för SD i kommunal eller regional politik. Intervjuerna gjordes 2007-2009. De studerade också SD-dokument från den här tidsperioden. Resultaten publiceras nu i en artikel i tidskriften European Journal of Women´s studies.

Kluven syn på jämställdhet

Kvinnor är starkt underrepresenterade i Sverigedemokraterna, de utgör ca 20 procent av medlemmarna och i riksdag, landsting och kommuner är i genomsnitt bara 15-18 procent av SD:s representanter kvinnor.

Sverigedemokraterna har en kluven syn på jämställdhet, konstaterar forskarna. Samtidigt som partiet hyllar Sverige som ett jämställt land i motsats till de förment kvinnoförtryckande muslimer som kommer hit, så betraktas kvinnor och män som komplementära snarare än jämställda. ”Män och kvinnor är inte skapade lika … de gör olika saker på olika sätt”, heter det i ett partidokument. Ledande partiföreträdare har också föreslagit att rätten till abort ska begränsas, för att öka födelsetalen hos ”etniska svenskar” och lösa framtidens arbetskraftsbrist utan invandring.

"Den vite mannens börda"

De intervjuade kvinnorna har blivit sverigedemokrater för att de bryr sig om andra, de har stått upp för de svaga, berättar de. De är oroliga för att den svenska välfärden undermineras av allt för många invandrare. Men de är också oroliga för dem som kommer hit, att de inte får det bra här. Migranterna hjälps bäst genom att de skickas tillbaka till sina ”riktiga” hem, är en dominerande ståndpunkt i studien.

Men kan rasism vara omvårdande och empatisk? Forskarna svarar ja på den frågan och hänvisar till den koloniala historien som överflödar av exempel på hur den vite mannen drevs av omsorg om de folk man uppfattade som ociviliserade, den vite mannens börda.

Egna trassliga relationer

Kvinnorna i studien såg sig inte som yrkeskvinnor, konstaterar Anders Neergaard.

- De hade ingen särskild yrkesidentitet, de var arbetslösa, sjukskrivna eller hade tillfälliga jobb.

Men de kunde inte heller vila tryggt i hemmafru- och mammarollen. Ofta hade de gått igenom skilsmässor och hade trassliga relationer till sina barn. Partiet blev som en familj för dem, konstaterar forskarna. Där fann de gemenskap och fick respekt, medan personer från andra partier kunde vara väldigt nedvärderande mot dem.

Kulturrasistiskt parti

Anders Neergaard understryker också att ord som rasism, främlingsfientlighet och etnicitet aldrig nämndes i intervjufrågorna. Det var kvinnorna själva som förde in samtalen på dessa områden.

- Flera av dem sade förvånat att de hade trott att vi skulle fråga om sådana saker, medan de frågor som ställdes istället var väldigt öppna.

Neergaard och Mulinari karakteriserar Sverigedemokraterna som ett kulturrasistiskt parti. Termen ”ras” används inte längre, det annorlunda och potentiellt farliga uttrycks istället med ord som ”kultur”, ”etnicitet” och ”religion”.

Två sorters rasism

De identifierar också två sorters rasism; en exkluderande och en exploaterande. Den exploaterande varianten handlar om att skapa en billig och flexibel arbetsstyrka som kan användas i lågavlönade jobb i olika länder. Den tillåter alltså invandring men på vissa villkor.

Den exkluderande rasismen vill, som namnet antyder, ”bli av med dem”, inte tillåta invandring alls utan hålla det man uppfattar som olika folk separerade från varandra. Ett slags apartheid om man så vill.

Artikeln: ”We are Sweden Democrats because we care for others: Exploring racisms in the Swedish extreme right”

REMESO

Foto: Eva Bergstedt

2014-09-16