Onlinekurser i svenska för nyanlända

Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa har EU-kommissionen beslutat att språkkurser, som normalt sett riktar sig till studenter, volontärer och elever som ska utomlands genom Erasmus+, även ska kunna användas av nyanlända.

Mot bakgrund av flyktingsituationen i Europa har EU-kommissionen beslutat att språkkurser, som normalt sett riktar sig till studenter, volontärer och elever som ska utomlands genom Erasmus+, även ska kunna användas av nyanlända.

Licenserna ut inom Erasmus+, EU:s program för europeiskt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott för åren 2014 till 2020. Universitet, skolor och organisationer i Sverige som tidigare haft språkkurser inom Erasmus+ har kunnat ansöka om de extra licenserna för nyanlända.

Nu har Universitets- och högskolerådet samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelat licenserna som ska ge bland annat asylsökande möjlighet att lära sig svenska.

Totalt har 14 175 licenser för språktest plus språkkurs fördelats, bland annat till 24 av landets universitet och högskolor.
– Det är glädjande att så många vill bidra i den flyktingsituation som råder, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR). Vi hoppas att det här ska ge nyanlända ökade möjligheter att komma in i svenska språket.
Linköpings universitet har tilldelats 300 licenser.

Mer information om onlinekurserna