Ont om tid för chefer i äldreomsorgen

Kvaliteten i äldreomsorgen är en fråga som ständigt är aktuell. Men bristen på tid och kraven på effektivitet försvårar chefernas möjligheter att upprätthålla kvaliteten. Det visar en rapport från bland annat Linköpings universitet.

äldreomsorgFoto: Alexander RathsOmsorgens chefer arbetar i en miljö av besparingar, förändringar och mer eller mindre akuta situationer i vardagen. Förutom rena ledarskapsuppgifter har chefer i omsorgsverksamhet ofta stor inblandning i den omvårdnad som sker i deras verksamheter.

Det konstaterar den rapport som tagits fram av universitetslektor Maria Wolmesjö , Linköpings universitet, och hennes tidigare doktorand Angelika Thelin som arbetar på Linnéuniversitetet. Tillsammans har de gått igenom vetenskapliga artiklar som behandlar ledarskap inom omsorgen. Resultatet är rapporten Tid att leda som gjorts på uppdrag av ett fackförbund.

En en av svårigheterna för cheferna är att det från politiskt håll finns önskemål om att styra enligt en public management-modell med fokus på effektivitet och produktion.

– De ovanifrån ställda kraven är ett dilemma för de som leder inom omsorgen, där den största delen av arbetet består av relationer, säger Maria Wolmesjö.

Medarbetare, brukare och anhöriga önskar sig istället närvarande chefer som sätter kommunikationen i centrum. Och det är just kommunikationen som idag tar mycket av dessa chefers tid. Cirka 70 procent av tiden för första linjens chefer inom omsorg läggs på kommunikation med brukare, anhöriga och anställda.Maria-Wolmesjö-forskare-2015Foto: LiU

Tid och kontinuitet är två av de kriterier som definierar kvalitet i äldreomsorgen. Just detta har omsorgens chefer ont om vardagen. Enligt rapporten ställs de därmed inför ett ”omöjligt uppdrag” eftersom det inte alltid finns förutsättningar för ett gott ledarskap. Bland annat handlar det om för många underställda – en chef kan ha 50 personer under sig – och ett bristande administrativt stöd.

– Ibland pratar man om att man ska göra chefsrollen inom omsorgen tydligare och låta den handla mer om administration. Men, det behöver inte betyda att det blir bättre. Vem ansvarar då för att omsorgen sker enligt den värdegrund man har? säger Maria Wolmesjö.

Men rapporten presenterar också ett antal områden där det går att stödja dessa chefer. Det gäller bland annat expertfunktioner som IT-, budget-, personalfrågor och fastighetsförvaltning. Extern handledning och tid till kompetensutveckling är andra områden.

– Ett hanterbart antal verksamheter med rimlig geografisk spridning skulle också underlätta det dagliga arbetet, säger Maria Wolmesjö.

Rapport:
Tid att leda, Angelika Thelin och Maria Wolmesjö