Optimering och styrning av autonoma markgående fordon i säkerhetskritiska situationer

Projektet handlar om att ta fram optimala manövrar i tids- och säkerhetskritiska situationer för autonoma fordon. Exempel är för hög hastighet i en kurva eller snabba undanmanövrar när hinder plötsligt dyker upp på vägen.
FordonssystemDäckens friktion utnyttjas maximalt. Foto iStock/LeMannaDet här är manövrar som kräver att däckens friktion mot marken utnyttjas maximalt. De viktiga forskningsfrågorna här är hur de olika friktionskrafterna mellan däcken och vägen kan användas på bästa tänkbara sätt, liksom hur fordonens egen dynamik kan regleras och utnyttjas för att få bästa tänkbara beteende. Manöverproblemet kännetecknas av en olinjär dynamik och osäkerhet i modellparametrar för den specifika situationen.

I projektet utnyttjas optimering som ett verktyg för att beräkna fordonsmanövrar i ett antal olika scenarier och under olika dynamiska förhållanden, som ytan på vägen och hur vägen kröker sig. De broms- och styrningsmönster som observeras i de optimala lösningarna i de olika fallen används sedan som grund vid utformningen av styrsystemen för autonoma fordon.

Den här typen av styrsystem måste även kunna hantera den inneboende osäkerheten för att uppnå robusthet vid olika situationer, vilket betyder att vi även inom forskningsprojektet utvecklar metoder för sensorbaserad återkoppling i realtid. Styrsystemen utvärderas också genom att de jämförs med resultat från datorsimuleringar av en i förväg beräknad optimal styrning för samma problem.

En utvärdering av metoderna i en experimentbil planeras inom ramen för WASP:s forskningsarena WARA för automatiserade transportsystem.

Forskare

Extern partner

University of Lincoln, Storbritannien

WASP forskning fordonssystem