Östgöta Gille i Stockholm erbjuder tre doktorandstipendier för 2022, om vardera 25 000 kronor till doktorander vid någon av Linköpings universitets fakulteter.
Östgöta Gille i Stockholm erbjuder tre doktorandstipendier om vardera 25 000 kr till doktorander vid Linköpings universitet. Stipendiet kan efter ansökan tilldelas doktorand som utfört ett prisvärt individuellt arbete vid någon av universitetets fakulteter.

Stipendium bör företrädesvis tilldelas den som bedriver forskning med anknytning till Östergötlands län respektive Linköpings stift och dess samhällsliv, näringsliv, kultur etc. Studerande som genom börd eller uppväxt har anknytning till Östergötland eller Linköpings stift bör särskilt uppmärksammas.

Minst ett av de tre stipendierna kommer företrädesvis att tilldelas doktorand som bedriver forskning som bidrar till att väcka ökat intresse för Östergötlands historia.
Universitetet ser med stor tacksamhet på stipendieerbjudandet och det är angeläget att vi tillmötesgår Östgöta Gille genom att föreslå mottagare som uppfyller de föreskrivna fordringarna. Ansökan inlämnas till och behandlas av universitetet som föreslår stipendiater till Östgöta Gilles direktion. Stipendierna överlämnas i Stockholm vid Östgöta Gilles årshögtid den 28 november.

Ansökan bör innehålla en presentation av doktorandens pågående forskning så att dess prisvärdhet kan bedömas. Av presentationen bör forskningens eventuella anknytning till och betydelse för Östergötlands län eller Linköpings stift och dess samhällsliv, näringsliv, kultur etc framgå. Ansökan ska styrkas genom att sökandes handledare eller annan senior forskare skriver en tydlig motivering.

Vidare bör ansökan innehålla en presentation av den sökande där information om skolgång, anknytning till Östergötland eller Linköpings stift, intressen, planer för framtiden etc. framgår.

Handlingarna skickas in som underskrivna pappersoriginal till Charlotta Einarsson,

Via internpost: Charlotta Einarsson, FFK, D-huset.
Via extern postgång: Charlotta Einarsson, Linköpings universitet, Filosofiska fakultetens kansli, 581 83 Linköping
Ange dnr LiU-2022-01988.
Deadline: Ansökan ska ha inkommit till Charlotta Einarsson senast den 29 augusti 2022.
Kontakt: charlotta.einarsson@liu.se , 013-28 10 63

Se pdf: Östgöta Gille, doktorandstipendier

Se webbsida: Östgöta Gille i Stockholm