Osynliga äldre i kyrkan

Äldre utlandsboende bär upp en stor del av svenska kyrkans aktiviteter i utlandet. Men på kyrkans webbsidor och i annan marknadsföring är de äldre i stort osynliga, visar en studie av den svenska utlandskyrkan gjord av två forskare vid LiU.
Kyrka”Mötesplatser för föräldrar, barn, unga vuxna och andra…”. Så beskrev sig några svenska utlandskyrkor på sina egna webbsidor. Och texterna beledsagades ofta av bilder på barnfamiljer och unga vuxna.

- Vilka då andra?

Det undrar Eva Jeppsson Grassman retoriskt. Hon är professor i Äldre och åldrande vid NISAL och tillsammans med Annika Taghizadeh Larsson har hon studerat den svenska utlandskyrkan. Deras mest slående fynd var just kyrkans osynliggörande av äldre människor, trots att dessa kan utgöra upp till 90 procent av de aktiva i utlandskyrkorna.

- Kyrkans representanter blev själva chockade när vi visade detta för dem, berättar Eva Jeppsson Grassman. De hade inte tänkt på det, och de har också i flera fall ändrat på det nu, åtminstone på sina hemsidor.

Äldre volontärer utgör stommen 

Kyrkan brottas med samma problem som många andra föreningar, konstaterar hon: Hur attrahera yngre till en verksamhet som domineras av äldre? Kyrkan är på så sätt inte mindre drabbad av ålderism (diskriminering på grund av ålder) än andra delar av samhället. Det kan vara svårt att marknadsföra sig som framtidsinriktad när en så stor del av verksamheten bärs upp av äldre.

Det gäller inte minst den svenska utlandskyrkan som består av ett 40-tal församlingar i 25 länder. Äldre volontärer utgör stommen i verksamheten. De är kyrkvärdar, de fixar fika, de syr och tillverkar saker till kyrkans basarer, och de står för kontinuiteten när präster kommer och går.

- Dessa kyrkor skulle inte överleva utan sina äldre volontärer.

Kyrkan som ett andra hem

De äldre är viktiga för kyrkan – men kyrkan är också viktig för dem. De beskriver den som ett andra hem, som en bit av Sverige och svensk kultur. Kyrkan står också för service till utlandssvenskar, den är ett slags extra konsulat. Den hjälper också när människor blir svaga och sjuka och blir på så sätt en trygghet för de äldre.

Studien presenteras i boken Nordic Seniors on the Move.

NISAL

Foto: Eva Bergstedt
2014-09-18