Övningsskolor för F-3

Försöksverksamheten med övningsskolor, som pågått mellan åren 2014-2019, är nu avslutad.

De övningsskolor som ingått i försöksverksamheten behåller dock de studentkullar som redan påbörjat sin VFU hos dem fram till hösten 2020 då den sista VFU:n genomförs i NO för kull 2018. Linköpings universitet tackar Linköpings och Norrköpings kommuner, rektorer och handledare för ett mycket gott samarbete under dessa fem år.

Under hösten 2019 tar en ny modell med övningsskolor vid som alla våra nitton samarbetskommuner haft möjlighet att ansöka om att delta i. Den nya modellen riktar sig både till verksamhetsområde F-3 och 4-6. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete i arbetet att utbilda framtida skickliga lärare.

ÖvningsskolorVisa/dölj innehåll

ProjektledareVisa/dölj innehåll

VFU-mentorer inom ÖSK - LinköpingVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll