Övralidsstipendierna

Övralidsstipendierna utdelas från och med 2018 återkommande varje år. De är på vardera 100 000 kronor och delas ut till yngre kulturforskare.

Nästa ansökningsomgång är våren 2019.

Grafitti och litteratur i överlappning. Foto: IstockVarje år har stipendierna ett tema. År 2018 var temat:
Stugsittare och vagabonder: Platsen, resan och skapandets villkor

Ofta knyts skapande till särskilda platser. Freud och Wittgenstein till Wien, Joyce till Dublin, Baudelaire till Paris, Claude Monet till Giverny. Eller för att nämna några svenska författare: Göran Tunström till Sunne, Sara Lidman till Missenträsk, Fritjof Nilsson Piraten till Kivik … Det är som om platserna bär på en sorts skapandets mystik. Ibland blir det väldigt specifikt och till platserna förs kreativitetens föremål. Strindberg skriver bara på papper från Lessebo, Balzac inte utan kaffe och munkkåpa, Torgny Lindgren med pipa i mungipan...

Och omvänt knyts ofta resan, rörelsen, till kreativitet, nyfikenhet och konst. Som om förflyttningen i rummet vore skapandets förutsättning. Hos resenärer från Fridtjof Nansen till Ryszard Kapuscinski, eller hos den svenska författargeneration som åren kring 1930 tycktes ha stämt möte vid färjekajen i Trelleborg för att ge sig ut i världen. I dagens konst och vetenskap är kulturmöten en självklarhet, och rörelser över gränser vagabondens livsmönster.

Ansökan


Behörig att söka är kulturforskare upp till 5 år efter disputation. Till ansökan förs en kort CV samt en avsiktsförklaring. I denna ska den sökande skissera ett arbete, där plats och/eller resan knyts samman med frågor om kreativitet och skapande. Ansökan får omfatta maximalt två A4-sidor (=3500 tecken). Temat kan belysas ur skilda kulturvetenskapliga perspektiv, i skilda tidsepoker och med skiftande typer av empiri. 

Offentliggörande


År 2018 delar Stiftelsen Övralid ut två stipendier. Stipendiaterna mottog dem fredagen den 5 oktober 2018 i samband med årets Övralidssymposium i Linköping. Lördagen den 6 oktober arrangerades ett internationellt forskarseminarium på temat, och stipendiaterna förutsätts medverka i arbetet med en antologi samt vid uppföljande seminarier av en sådan.

 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterad information
Visa/dölj innehåll