Övralidssymposium 2018

Temat får 2018 års Övralidseftermiddag var "Stugsittare och vagabonder: Platsen, resan och skapandets villkor".

Ofta knyts skapande till särskilda platser. Freud och Wittgenstein till Wien, Joyce till Dublin, Baudelaire till Paris, Claude Monet till Giverny. Eller för att nämna några svenska författare: Göran Tunström till Sunne, Sara Lidman till Missenträsk, Fritjof Nilsson Piraten till Kivik... Det är som om platserna bär på en sorts skapandets mystik.

Och omvänt knyts ofta resan, rörelsen, till kreativitet, nyfikenhet och konst. Som om förflyttningen i rummet vore skapandets förutsättning. Hos resenärer från Fridtjof Nansen till Ryszard Kapuscinski, eller hos den svenska författargeneration som åren kring 1930 tycktes ha stämt möte vid färjekajen i Trelleborg för att ge sig ut i världen. I dagens konst och vetenskap är kulturmöten en självklarhet, och rörelser över gränser vagabondens livsmönster.

Under den här eftermiddagen kommer vi att på skilda sätt belysa ett sådant skapande. Vi börjar med Bellman och Djurgården, fortsätter med Heidenstam och de unga modernisternas världsmedborgardrömmar och slutar i det enskilda, i människans kreativa möte med världen. Allt omgett av anslutande musik av Östgöta kammarkör.

Vit herrgårdsbyggnad sommartid (Övralid) Foto: Stiftelsen Övralid

Program 2018
Visa/dölj innehåll

Övralidseftermiddagen år 2018
Missionskyrkan i Linköping (Drottninggatan 22)
Fredagen den 5 oktober, kl. 15.00–18.00

Välkommen

Martin Kylhammar, eftermiddagens värd, professor vid Tema Kultur och samhälle; Linköping

Körmusik

Oskar Lindberg Stjärntändning (Verner von Heidenstam)
C M Bellman Liksom en herdinna (arr Anders Öhrwall), Så lunka vi så småningom (arr K-F Jehrlander)

Ensemble ur Östgöta Kammarkör under ledning av Christina Hörnell, Director musices; Linköping

Den stora resan: varuti avmålas Bellmans reseskildringar till Djurgården, utom Kattrumps Tullen och andra närbelägna orter. 

Carina Burman, författare och docent; Uppsala

Övralidsstipendierna

Stipendierna à 100 000 kronor delas ut till vardera Peter Bengtsen, Lund respektive Peter Henning, Lund, av Carl Fredrik Graf, landshövding; Östergötland

Körmusik

Lars-Erik Larsson Ingen fågel flyger för högt (William Blake)
Nils Lindberg Lärkan (Ragnar Jändel)

Paus

Vi bjuder på bubbel och tilltugg. Bok- och musikbord.

Vid färjkajen i Trelleborg: resenärer från Heidenstam till Harry Martinson.

Martin Kylhammar, professor; Linköping

Körmusik

Fōg Elnā Khel Iraqui/Syrian folksong (arr U Emanuelsson)
Oskar Lindberg Sverige (Verner von Heidenstam)

En resenärs anteckningar

Per Wästberg, författare, ledamot av Svenska Akademien; Stockholm

Avslutningsord

Av landshövding Carl Fredrik Graf


Forskningsseminarium
Visa/dölj innehåll

Fredagens eftermiddag följdes på lördagen av ett seminarium där forskare träffades och diskuterade årets Övralidstema. Allt ägde rum i Heidenstams bibliotek på Övralid. Ett tjugotal forskare med liknande intressen möttes för att finna produktiva beröringspunkter. Introducerande inlägg av Martin Kylhammar (”Heidenstams Övralid”), Bengt Erik Eriksson(”Ensamhet”), Jean-François Battail (”Europas rikaste vagabond: Om Alfred Nobels öde”), Sylvain Briens (”Skrivarstugor”), Peter Henning (”Modernitetens geografer: Strindberg, Jensen och platsens poesi”), Frédérique Toudoire Surlapierre, (”The Library as place of creativity” ), Peter Bengtsen (”Street Art: Site, Travel and the Conditions of Creation”), Ulf Peter Hallberg (”Produktiv exil: Benjamin – Brecht”).

Seminariet leddes av professor Martin Kylhammar.

Stiftelsen Övralid i samarbete med Linköpings universitet hälsade välkommen: landshövding Carl Fredrik Graf, författarna Carola Hansson och Per Wästberg, professorerna Anders Cullhed och Martin Kylhammar, bokförläggare Eva Bonnier samt stiftelsens sekreterare Tommy Johansson.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterad information
Visa/dölj innehåll