Partner behöver också stöd vid hjärtsvikt

Att få stöd av en partner betyder mycket för hjärtsviktspatienter i hemmet. Medvetenheten om att även partnern behöver stöd har ökat. Stödet behöver vara långsiktigt, visar sjuksköterskan Maria Liljeroos, IMH, doktorsavhandling.

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som oftast kräver livslång behandling. Den medicinska behandlingen har förbättrats, vilket innebär att patienter med hjärtsvikt nu lever längre med sin diagnos, genom egenvård hemma med stöd av sin partner.
 
Maria Liljeroos har gjort en långtidsuppföljning på 155 par som har deltagit i en utbildning med en sjuksköterska. De har erbjudits tre träffar under tre månader efter en sjukhusinläggning. Resultaten visar att partnern ändå upplevde en högre vårdbörda efter två år. Allmän ansträngning och problem att hantera praktiska frågor kring sjukdomen kändes mest betungande.  Maria Liljeroos, IMH
 

Viktigt bjuda in båda

– För att bättre förstå vilket stöd paren önskar intervjuades de i grupp. Det framkom då att tre månaders uppföljning upplevdes som för kort. För att känna stöd i situationen behöver paren långsiktigt stöd och enkel tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal där förtroendefulla relationer byggs, säger Maria Liljeroos.
 
Paren upplevde det också viktigt att både patient och partners bjuds in av vårdpersonalen. Många ville också träffa andra i samma situation.
 
Hjärtsvikt är vanlig hos personer som är över 80 år är cirka 10 procent är drabbade. Andelen patienter som återinskrivs på sjukhus är hög, och cirka 50 procent av alla återinskrivningar skulle enligt avhandlingen kunna undvikas om utskrivningsplanering och uppföljning förbättrades så paren känner trygghet i sin situation.

Avhandlingen

Avhandlingen "Caring needs in patient-partner dyads affected by heart failure" lades fram den 3 februari 2017 vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet. Maria Liljeroos är sjuksköterska vid Mälardalens sjukhus i Eskilstuna och doktor vid Linköpings universitet, IMH.