Njurfonden har delat ut forskningsmedel till 15 olika forskningsprojekt om njursjukdomar i Sverige. 250 000 kr går till professor Mårten Segelmark vid Linköpings universitet.

Mårten Segelmark vid Avdelningen för läkemedelsforskning, IMH, har fått 250 000 kr från Stiftelsen Njurfonden för sin forskning om IgA-producerande cellers förmåga att hitta till tarmen - en viktigt mekanik bakom uppkomsten av IgA-nefropati.

Vid IgA-nefrit, som är den vanligaste inflammatoriska njursjukdomen, fastnar IgA molekyler som ”borde” ha exporterats till tarmar och luftvägar i njurarna istället. Projektet syftar till förstå varför de IgA producerande cellerna hamnar fel genom att studera "homingreceptorer" på B och T lymfocyter - molekyler som guidar cellerna rätt i kroppen.                   

Illustration av njurar