Pensionsmiddag

De medarbetare vid Linköpings universitet som fyller 65 år eller går i pension får i slutet av året en personlig inbjudan till avtackningsmiddag. Universitetets officiella avtackning sker vid den här tidpunkten oavsett om medarbetaren väljer att arbeta kvar vid LiU ytterligare en tid eller inte. Man har inte möjlighet att skjuta upp sin avtackning till ett annat år.

Aktuellt

Nästa pensionsmiddag äger rum den 9 februari 2023.

Anmälan

Länk till anmälan

(för att kunna anmäla dig ska du ha mottagit en personlig inbjudan)

Kontakt