Övriga publikationer från Prioriteringscentrum

På denna sida har vi samlat PM och övriga publikationer som tar upp prioriteringar inom vård och omsorg.

Publikationerna är skrivna av författare som har en koppling till Prioriteringscentrum men även av andra som är verksamma inom området för prioriteringar inom vård och omsorg.

Etisk analys av pre-expositionsprofylax (PrEP) för hiv
En kort rapport av Erik Gustavsson och Lars Sandman

Att inte längre erbjuda åtgärder inom hälso- och sjukvården - en checklista för att ta hänsyn till etiska aspekter.
Ett PM baserat på Prioriteringscentrums rapport 2011:7

Förstudie för de mest sjuka äldre i riktlinjer för vård och omsorg, av Karin Bäckman, Per Carlsson, Niklas Ekerstad, Katrin Lindroth.

Informationsblad Nationella Modellen

Multisjuka/sviktande äldres behov av insatser utifrån geriatriska teamets perspektiv och förhållningssätt - ett projekt med inriktning öppna prioriteringar vid Geriatriskt centrum, Norrlands Universitetssjukhus, av Sofie Tängman, Helen Abrahamsson

Extern utvärdering av Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, utförd av Finn Kamper - Jörgensen


Publikationer med Prioriteringscentrums medarbetare som medförfattare

Professionell utveckling inom läraryrket, 2012, Liber
Sven-Olof Andersson (red). Medförfattare från Prioriteringscentrum: Per Carlsson, Eva Arvidsson

SNS Välfärdsrapport 2010. Vårdens utmaningar, 2010, SNS förlag
Anders Anell, Ulf-G. Gerdtham (red). Medförfattare från Prioriteringscentrum: Per Carlsson

Implementering – teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård2010, Studentlitteratur
Per Nilsen (red). Medförfattare från Prioriteringscentrum: Peter Garpenby

Vem styr vården. Organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård, 2007, SNS förlag
Paula Blomqvist (red). Medförfattare från Prioriteringscentrum: Peter Garpenby, Per Carlsson

Constructive Conversations About Health - Policy and Values, 2006, Radcliffe Publishing Ltd
Marshall Marinker (red). Medförfattare från Prioriteringscentrum: Peter Garpenby, Per Carlsson

 

 

Andra rapporter

Om Prioriteringscentrum