Pontus, tidigare student

Namn: Pontus Ferno
Utbildning: Civilekonom, internationell - franska, examen 2014
Jobb: Senior Ratings Analyst på Deutsche Bank i Berlin
Pontus Ferno tidigare student

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Under snart 3 år sedan jag tog examen vid LiU har jag arbetat som Senior Ratings Analyst vid Deutsche Bank i Berlin. Inledningsvis var jag ansvarig för att analysera och utvärdera kreditvärdigheten för nordiska banker, försäkringsbolag, och pensionsfonder, men ganska snart insåg min chef – en belgare – att jag även pratade franska så på det viset började jag också arbeta emot företag och institutioner baserade i franskspråkiga regioner. I och med att jag blivit mer och mer erfaren har jag även börjat analysera Leveraged Finance transaktioner vilket betecknar bolag som ofta ägs av riskkapitalbolag och som kännetecknas av hög skuldsättning och därmed högre finansiell risk. Konkret består mina arbetsuppgifter av en enkel fråga som ibland kan vara komplicerad att besvara: Hur sannolikt är det att det företag som banken gör affärer med inte kommer att betala tillbaka vad man är skyldig? För att besvara den frågan spenderar jag dagarna naturligtvis med att analysera finansiella rapporter, men ännu viktigare är ofta att förstå ett bolags affärsmodell, vad som sker inom dess industri, samt vilka nya lagar och redovisningsprinciper som kan komma att påverka företaget i framtiden. 

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

- De kurser som jag framförallt hade nytta av inledningsvis under mitt arbete var förmodligen redovisningskurserna eftersom det är själva grunden till mycket av den finansiella analys som jag gör dagligen. Utöver det skulle jag nog säga att det framförallt var de intressen som skapades via kurserna på universitetet som hjälpte mig. Jag var och fortfarande är väldigt intresserad av finans så under andra året vid LiU – eftersom jag visste att jag skulle missa dem under mitt tredje år i Paris – läste jag Corporate Finance och Kredit- och Valutamarknadskurserna. Den förståelse jag fick via dessa introduktionskurser hjälpte mig att gå vidare och fördjupa mig pa egen hand: lärdomar som jag sedan hade stor nytta av under min Deutsche Bank intervju, likväl som när jag deltog i CFA Research Challenge under sista terminen på LiU. Men det som var nyckeln för mig till att få utväxling på utbildningen var just fördjupning på egen hand: att söka svar på de frågor som utbildningen skapade. Att alltid vara nyfiken. Att alltid törsta efter mer. 

Har du användning för dina språkstudier och din utlandserfarenhet i ditt nuvarande arbete?

- Definitivt har jag nytta av mina språkstudier. Förutom att en stor anledning till varför jag fick jobbet från första början var på grund av att de sökte en person som talade svenska så använder jag idag min franska pa daglig basis då både min chef och vissa kollegor är fransktalande. Det är verkligen en suverän möjlighet att behålla de språkkunskaper som jag lade grunden till under gymnasiet och universitet och jag skulle påstå att min franska aldrig varit så bra som den faktiskt är idag. Med tyskan är det dock sämre: Berlin är en så pass internationell stad att man faktiskt inte behöver kunna tyska och hittills har jag därför istället spenderat min lediga tid med att studera inför CFA. Men nu efter mer än 2 år i Tyskland och efter att ha avklarat samtliga CFA tester antar jag att det inte längre finns några ursäkter. Det är dags att lära sig tyska.  

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

- När jag tänker tillbaka på tiden i Linköping så slår det mig att den person som tog examen 2014 var en annorlunda individ än den som tog på sig nolleflugan 2010 – och det på ett positivt vis. Framförallt tror jag att LiU lärde mig att finna balans i livet: att jobba hårt och målmedvetet, men att samtidigt inte glömma bort att ha roligt och att prioritera vänner. Trots att jag inte bor i Sverige så håller jag nära kontakt med vänner från studietiden in Linköping och försöker möta upp så ofta jag bara kan. 

 

Utbildning