Hon får prestigefyllt europeiskt anslag

Professor Eva Hemmungs Wirtén har fått klartecken till ett av Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag, ERC Advanced Grant. Hon får nära 22 miljoner kronor (2,3 miljoner euro) för fem års forskning om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen.

Eva Hemmungs WirténEuropeiska forskningsrådet (ERC) fyller 2017 tio år och jubileet firas i dagarna med buller och bång i Bryssel. Efter ett decennium framstår ERC som en framgång i det europeiska forskarsamhället och idag är rådets finansiering den mest eftertraktade i Europa. Deras ”advanced grants” går till världsledande forskare och till projekt som bryter ny mark.

– Eva Hemmungs Wirtén är den första kvinnan inom samhällsvetenskap och humaniora i Sverige som fått ett Advanced Grant. Det är något av ett genombrott och mycket glädjande, säger enhetschef Johan Åkerman vid Grants Office på Linköpings universitet.

Forskar om patent

Eva Hemmungs Wirtén är professor i medierad kultur vid Tema Kultur och samhälle. Hon har under hela sin karriär forskat kring det som på engelska kallas intellectual property rights, det vill säga upphovsrätt, patent och varumärken. Det aktuella projektet – ”Patents as Scientific Information 1895-2010” (PASSIM) – undersöker själva grundbulten i patenträtten: offentliggörandet. Den historiska utvecklingen av offentliggörandet och dess konsekvenser för det framväxande informationssamhället står i centrum. Den historien börjar i slutet av 1800-talet och involverar olika nätverk, framväxten av en ny expertis och relationer till andra texter, bland annat vetenskapliga artiklar.

– Vi vill helt enkelt försöka förstå mer om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen, både historiskt och i samtiden. En viktig sak med projektet, som jag tror kan ha spelat roll i bedömningen, är att vi inte tittar på patent från traditionella perspektiv som indikatorer på ekonomisk aktivitet utan som text eller dokument som cirkulerar tillsammans med andra texter och dokument. I projektet används humaniora inte bara som ett appendix, utan är själva drivkraften och det som ger det sin styrka, säger Eva Hemmungs Wirtén.

– Det fantastiska med ERCs finansiering är att den är till just för att tänka stort, och att de ger substantiella resurser över lång tid. Det är en ovärderlig kombination, säger Eva Hemmungs Wirtén, som erkänner att hon fortfarande måste nypa sig i armen för att förstå att hon verkligen fått anslaget.

Lång process

Men framförhållning och planering har varit nödvändigt.

– Jag började arbeta på ansökan redan 2014 och hade stor hjälp av ett planeringsanslag från Riksbankens Jubileumsfond för att samla min forskargrupp vid olika workshops.

Sommaren 2016 var hon gästforskare vid Chemical Heritage Foundation i Philadelphia och skrev klart ansökan.

– Under den perioden gav Bohdan Sklepkovych på Grants Office ovärderlig hjälp i skrivprocessen. Han var en tuff läsare, men när han skrev ”Good job!” i ett mejl visste jag att jag var på rätt väg, säger Eva Hemmungs Wirtén glatt.Kontakt

Webbsida för projektet

Senaste nyheter från LiU