PRINTeL - Främja innovativ undervisning och lärande

Janerik Lundquist vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och Peter Dalenius vid Didacticum representerar Linköpings universitet i det av Europakommissionen finansierade projektet PRINTeL – Promoting Innovative Teaching & Learning – som startade i januari och ska pågå under 3 år.

Logotyp av projekt PrintelProjektet vänder sig till 10 utvalda universitet i Armenien, Georgien och Vitryssland. Förutom Linköpings universitet ingår ytterligare 4 europeiska universitet från vilka en riktad kunskapsöverföring ska ske till de utvalda universiteten i form av kurser, seminarier, studieresor mm.

Projektets mål är att förbättra studentinlärning i partnerländerna genom att främja utveckling och innovation inom undervisning och lärande, stödja integration av teknik och forskning samt spridning av god praxis.

Att modernisera högre utbildning i Armenien, Georgien och Vitryssland i linje med Bolognaprocessen och att etablera samarbete mellan EU och partnerländerna inom utbildning kommer också stå i fokus för projektet.

Projektet har erhållit ca 10 MSEK från Europakommissionen.

Berörda parter

Aktuellt inom projektet

Seminarium om användning av modern informations- och kommunikationsteknik inom undervisning

De första träningsseminarierna inom ramen för projektet "PRINTeL" ägde rum i Barcelona och i Porto i början av juni 2018. Syftet denna gång var att introducera deltagarna från forna Östeuropa i användningen av modern informations- och kommunikationsteknik inom undervisningsområdet samt en presentation av hur ett lärcentrum skulle kunna organiseras. 

Projekt PRINTeL deltagare träffades i Barcelona och i Porto i början av juni 2018PRINTeL deltagare. Projektet koordineras av Yerevan State University i Armenien och har varit igång sedan januari 2018.

PRINTeL projektet “Change in Classroom: Promoting Innovative Teaching and Learning to Enhance Student Learning Experience in Eastern Partnership Countries” koordineras av Yerevan State University (YSU) i Armenien och har varit igång sedan januari 2018.

Syftet med projektet är att möta en av de basala utmaningarna inom högre utbildning idag – att förstärka och utveckla lärandemiljöerna samt att införa modern teknik i undervisningen och i lärprocesserna.

 

Projekt PRINTeL - första organisationsmötet

Ett mycket väl förberett och välorganiserat uppstartsmötet ägde rum den 15-16 februari vid Yerevan State University i Armenien under rubriken ”Changes in Classroom: Promoting Innovative Teaching and Learning to Enhance Student Learning Experience in Eastern Partnership Countries”. Projekt Printel - deltagare

Syftet med seminariet var att betona betydelsen av att utveckla de studerandes lärandemiljö och användningen av modern teknik i undervisningen. Peter Dalenius presenterade verksamheten vid Didacticum och Janerik Lundquist analyserade de olika projektdelarna och därmed sammanhängande administrativa och finansiella frågeställningar. 

Nästa möte äger rum i Barcelona och Porto i början av juni. Cirka 20 deltagare från Armenien, Georgien och Vitryssland ska under fem dagar i början av december 2018 genomgå en utbildning på Didacticum med temat "Active Learning and Flipped Classroom".

Kontaktperson

Finansiär

logo  Erasmus+ programme

Närliggande verksamheter