PrioC i Almedalen 2018

Tillgänglighet för alla! Vårdens nya "etiska" princip?

I dagens vårddebatt förefaller otillgänglighet vara problemet, och tillgänglighet lösningen. Men om vi har begränsade resurser, kan alla få en mer tillgänglig vård utan att någon får stå tillbaka? Hur rimmar kraven på tillgänglighet med den etiska plattformen för prioriteringar som bygger på att vården ska fördelas utifrån behov?

Dessa och andra frågor kring tillgänglighet diskuterades kritiskt i seminariet.

Film från seminariet
Här hittar du filmen som klipptes ihop efter seminariet.

PowerPoint från seminariet
PowerPoint som Eva Arvidsson presenterade hittar du här.

Artikel i Dagens Samhälle
Artikel i Dagens Samhälle nr 25, juli 2018, "Prata om vårdens begränsade resurser".
En artikel av Lars Sandman om Prioriteringscentrums seminarium i Almedalen.

Dag: 3/7, 10.30-12.00
Plats: Ala/ Greenroom, Wisby Strand Congress & Event

Medverkande
Moderator:
Lars Sandman, föreståndare Prioriteringscentrum

Panel:
- Jonas Andersson, landstingspolitiker (L) och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen
- Eva Arvidsson, allmänmedicinare, jobbar med prioriteringar och kvalitetsutveckling inom primärvården, Futurum, Region Jönköpings län
- Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård
- Christer Rosenberg, omställningsledare med fokus på den nära vården, Landstinget i Blekinge
- Anna-Lena Sörenson (S), socialutskottet och Statens medicin-etiska råd

Tidigare seminarier i Almedalen

Om Prioriteringscentrum