PrioC Seminarium i Almedalen 2019

Om vårdens resurser inte längre räcker till alla - vem bör bli utan vård?

Vi får fler och fler signaler om svårigheten att få resurserna att räcka till för svensk välfärd, både när det gäller ekonomiska resurser men framförallt när det gäller personaltillgången. Här ställs stora förhoppningar till att effektiviseringar, inte minst med hjälp av digitalisering och artificiell intelligens, kommer att frigöra resurser.
Samtidigt har vi ännu inte sett dessa lösningar och vissa hävdar att det stora språnget på detta område fortfarande kommer att dröja. Så vad gör vi under tiden?
Vem ska bli utan vård om inte resurserna räcker till allt vi vill och kan göra inom vården?

I seminariet presenteras hur vårdens resursutveckling/-användning ser ut och vi diskuterar hur vi bör ransonera offentligt finansierad vård.
Ökat egenansvar, ökad egenfinansiering, hänsyn till ålder, inte använda insatser med liten effekt är sådant som föreslagits, och hur gör vi med den vård som inte längre offentligt finansieras?

PowerPoint från seminariet
Här hittar du en PowerPoint från seminariet

Artiklar om seminariet
Artikel i Dagens Medicin: Vem bör bli utan vård när resurserna inte räcker?

Artikel i Läkartidningen: "Prioriteringar i sjukvården borde utredas igen"

 

Moderator:
Lars Sandman, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Presentationer:

  • Lena Granqvist, samhällspolitisk chef, SACO
  • Martin Henriksson, docent hälsoekonomi, Linköpings universitet

Panel:

  • Dag Larsson (S), riksdagspolitiker
  • Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitiker
  • Lina Nordquist (L), riksdagspolitiker
  • Nicklas Sandström (M), regionråd
  • Karin Båtelson, Sveriges läkarförbund


Dag:
 2/7, 10.30-12.00
Plats: Ala/ Greenroom, Wisby Strand Congress & Event


 

Tidigare seminarier i Almedalen

Om Prioriteringscentrum