Prioriteringscentrums referensgrupp

Sedan 2015 har Prioriteringscentrum ett antal representanter
från olika vårdyrkesförbund knutna till sig. Detta för att kunna mötas i
diskussioner kring olika prioriteringsfrågor av nationellt intresse där
professionsperspektivet är viktigt att fånga upp.

Bild referensgrupp.Bild på ett forum där det förs diskussioner. 

I gruppen deltar representanter från Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet. Under årens lopp har representanter från dessa förbund bland annat deltagit i viktiga diskussioner om utformningen av den modell för prioriteringar som bland annat tillämpas av Socialstyrelsen i Nationella riktlinjer. Prioriteringscentrum adjungerar även andra yrkesförbund till gruppen beroende på vilka som berörs av prioriteringsfrågan.

Aktuellt är nu gemensamma diskussioner kring hur stödet till regioner kan förstärkas när det gäller horisontella prioriteringar, det vill säga prioriteringar mellan olika typer av ohälsa och olika hälso- och sjukvårdsåtgärder.

 

Sidan uppdaterades senast 2021-05-03

 

 

 

Relaterad forskningsverksamhet