6. Bedöm kunskapsunderlagen

Steg sex i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att bedöma kunskapsunderlagen

Webbhandbok6hemsidan

I modellen ingår ett krav på att redovisa och värdera kvaliteten på de underlag som ni grundar era bedömningar i modellen på.  Underlagen kan både handla om vetenskaplig evidens som beprövad erfarenhet eller erfarenhetsbaserad kunskap som det också kallas numer.

Kom ihåg att ett underlag är starkt när det gäller till exempel effekt med en åtgärd inte säger något om effekten i sig utan bara värderar hur säker bedömningen är. Det kan med andra ord innebära att det med mycket stor säkerhet är en liten effekt med en åtgärd.

 

Mer information om steg 6 - Bedöm kunskapsunderlagen
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

 

Mer information 

Relaterat material

Om Prioriteringscentrum