4. Bedöm patientnytta

Steg fyra i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att bedöma hur stor patientnytta en åtgärd förväntas ha.

halsogap_patientnytta_hemsidan 
När ni har skapat er en uppfattning om hur svårt ett hälsoproblem är och gjort en bedömning kring hälsoproblemets svårighetsgrad, då är det dags att bedöma patientnyttan. Ju svårare ett hälsoproblem bedöms vara, desto större patientnytta är möjlig att uppnå.

Vid bedömning av patientnytta behöver ni besvara följande frågor:

 • Hur stor effekt på hälsoproblemet förväntas åtgärden ha? Om ni har konstaterat en risk för framtida ohälsa och/eller risk för förtida död tänk också på effekten på dessa risker.
 • Hur relevant uppfattar patientgruppen själva att de effekter är som kan uppnås med åtgärden?
 • Innebär åtgärden i sig en risk för biverkningar eller komplikationer?
 • Hur blir svårighetsgraden för det hälsoproblem som åtgärden förväntas påverka efter att åtgärden satts in?

Skalsteg

I nationella modellen anges patientnyttan i följande skala:

 • Mycket stor
 • Stor
 • Måttlig
 • Liten
 • Ingen

Att tänka på vid bedömning av patientnytta

 • Svårighetsgrad och patientnytta hänger ihop. Vid liten svårighetsgrad kan patientnyttan bara bli liten, vid mycket stor svårighetsgrad kan patientnyttan vara alltifrån liten till mycket stor beroende på hur effektiv åtgärden är.
 • Fundera på vilka kriterier ni har för mycket stor patientnytta, stor patientnytta och så vidare – tycker ni att det finns någon effekt som är avgörande för ert ställningstagande?
 • Utgå från hälsoproblemet som åtgärden riktar sig mot när du bedömer dess effekt. 
 • Tänk på gruppnivå, det vill säga hur stor patientnytta ger åtgärden för de flesta som drabbas.
 • Patientnyttan av en åtgärd kan variera i en patientgrupp. För att prioriteringen ska bli mer vägledande kan ni behöva dela upp hälsoproblemet i flera grupper.

 

Mer information om steg 4 - Bedöm patientnytta
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

 

Mer information Visa/dölj innehåll

Relaterat material Visa/dölj innehåll

Om Prioriteringscentrum  Visa/dölj innehåll