5. Bedömning av kostnad i relation till patientnytta

Steg fem i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att bedöma kostnad i relation till patientnytta.
Webbhandbok5hemsidan


För att genomföra steg fem i modellen behöver ni först bedöma svårighetsgrad och patientnytta med åtgärd. Svårighetsgraden ligger till grund för hur stor patientnytta som kan uppnås och det är patientnyttan som i sin tur här ska sätta i relation till kostnaden med åtgärden.

Kostnad i relation till patientnytta anger ni i skalan:

  • Mycket hög
  • Hög
  • Måttlig
  • Låg

För att kunna göra denna bedömning behöver ni:

  • Definiera vad som är en mycket hög, hög etc. kostnad. Mer om detta hittar du under Vanliga frågor och svar.
  • Definiera vilken/vilka alternativa åtgärder ni jämför med.
  • Vara vaksamma så att inte bedömningarna står i strid med människovärdesprincipen.

Mer information om steg 5 - Bedömning av kostnad i relation till patientnytta
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

 

 

Mer information

Relaterat material 

Om Prioriteringscentrum