2. Bestäm prioriteringsobjekt

Steg två i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att bestämma prioriteringsobjekt.

Webbhandbok2hemsidan
När ni bestämt vilket syfte ni har med ert prioriteringsarbete och vilket område som ska bli föremål för ert prioriteringsarbete, är det dags att identifiera det som ni ska rangordna emellan. Detta kallas i modellen för prioriteringsobjekt.

För att den etiska plattformen i sin helhet ska kunna tillämpas ska
prioriteringsobjekten alltid bestå av ett hälsoproblem eller hälsotillstånd kombinerat med en hälso- och sjukvårdsåtgärd:

Prioriteringsobjekt = hälsoproblem/ hälsotillstånd + åtgärd

När ni formulerar hälsoproblem/hälsotillstånd finns några enkla tumregler:


– Välj ett sätt att beskriva hälsoproblemen så att de som ska använda prioriteringslistan bäst förstår vad det gäller.
– Beskriv just det hälsoproblem som åtgärden är tänkt att avhjälpa oavsett om det gäller en aktuell ohälsa, misstänkt ohälsa eller risk för framtida ohälsa.
– Dela upp hälsoproblemet i undergrupper om ni vet att hälsoproblemet varierar när det gäller svårighetsgrad.
– Dela upp hälsoproblemet i undergrupper om ni redan från början vet att åtgärden kan ha olika effekt beroende på olika omständigheter t ex olika faser eller grader av en sjukdom.

När ni formulerar era åtgärder tänk då på att:

– Det är åtgärder som riktas mot patientgrupper eller befolkningsgrupper som ni ska formulera, inte administrativa åtgärder eller dylikt
– En åtgärd kan beskrivas som en enstaka åtgärd eller en kombination av åtgärder – ett åtgärdsprogram
– I vissa prioriteringssituationer, till exempel vid inprioritering, behöver ni klargöra vilken redan etablerad åtgärd (om sådan finns) ni jämför den nya åtgärden med. Detta blir då ert jämförelsealternativ.

Var beredd på att formulering av prioriteringsobjekt kan vara en fas i ert prioriteringsarbete som tar tid. Ni kan behöva gå tillbaka och omformulera era hälsoproblem när ni kommer vidare i modellen. Mer om hur detta kan hanteras under "Frågor och svar".

Mer om steg 2 - Bestäm prioriteringsobjekt
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

 

Mer information

Relaterat material

Om Prioriteringscentrum