8. Presentera rangordning och dess grunder

Steg åtta i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att presentera den rangordning ni tagit fram och dess grunder.

Webbhandbok8hemsidan

Det sista steget i modellen  handlar om att den rangordning ni kommit fram till och dess grunder ska kunna redovisas. Riksdagens beslut om öppna prioriteringar innebär att i princip kan vem som helst, medborgare, politiker eller verksamhetsföreträdare, be att få information om vilka prioriteringar som finns i just er verksamhet.

För att komma fram till hur presentationen av er prioriteringsordning ska göras kan följande två frågor ställas:

  • Vilken är målgruppen för presentationen? Finns det flera målgrupper och behövs i så fall olika typer av information?
  • Vad ska presentationen användas till? En vägledning i vardagen för era medarbetare? Ett beslutsunderlag för landstingsledningen i budgetprocessen? För att informera medborgare om prioriteringsordningen på en vårdcentral?
  • Utifrån syfte och målgrupp - vilken presentationsform är lämpligast?

 

Mer information om steg 8 - Presentera rangordning och dess grunder
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

 

Mer information

Relaterat material

Om Prioriteringscentrum