7. Väg samman och rangordna

Steg sju i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att väga samman och rangordna.

Webbhandbok7hemsidan

När alla bedömningar är klara: svårighetsgrad, patientnytta, patientnytta i relation till kostnad samt kvaliteten på kunskapsunderlagen ska ni väga samman dessa bedömningar till en rangordningsnivå (eller prioriteringsgrad om ni hellre vill använda det ordet). Ni kommer att se att er bedömning av svårighetsgraden blir viktig i detta moment. Läs gärna om den etiska plattformen för prioriteringar för att förstå bakgrunden till detta. Titta också gärna i handboken vad som finns skrivet om svårighetsgraden.

 

Skalan för rangordningen är 1 – 10.

  • 1 står för det som är högst prioriterat
  • 10 står för det som är lägst prioriterat

 

För att komma fram till rangordningen föreslås följande tillvägagångssätt:

  1. Utgå från svårighetsgraden och sätt en rangordningsnivå utifrån det.
  2. Om patientnyttan inte är så bra som den skulle kunna vara dvs. botar tillståndet eller liknande, (givet den svårighetsgrad som finns) så sänks rangordningsnivå i relation till hur god patientnyttan är – i annat fall kvarstår rangordningsnivån.
  3. Om kostnad i relation till patientnytta är hög eller mycket hög så sänks rangordningen– i annat fall kvarstår den.
  4. Om kunskapsunderlagen är av låg kvalitet dvs. det finns en stor osäkerhet kring de bedömningar ni gjort så finns anledning att överväga att rangordningsnivå ytterligare sänks – i annat fall kvarstår den.

 

Mer information om steg 7 - Väg samman och rangordna
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

Mer information 

Relaterat material

Om Prioriteringscentrum