Prioriteringscentrums filmer

Här samlar vi filmer som tar upp prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Informationsfilmer

Filmer om rättvisa inom hälso- och sjukvården
I utbildningssyfte har vi tagit fram en serie filmer om rättviseteorier och fördelning av hälso- och sjukvårdsresurser.
Ta följande länk.


Film om den etiska plattformen

Den etiska plattformen för prioritering orsakar emellanåt huvudbry kring hur den ska tillämpas i praktiken. Lars Sandman, professor i vårdetik, gör plattformen mer handfast i en informationsfilm från Prioriteringscentrum.

Sedan 1997 är det etiska plattformen för prioritering en del av hälso- och sjukvårdslagen och är styrande för hur resurser fördelas inom den offentliga sjukvården.

Den etiska plattformen för prioriteringar utgörs av tre vägledande principer:
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.

Informationsfilmen hittar du här.
Här finns även filmens manus att ladda ned:
Lars Sandman om den etiska plattformen - manus (pdf).


Film om Nationell modell
Här hittar du en kort film om Nationell modell

 

Filmer framtagna av och för media

International Journal of Health Policy and Management, 2018, Lars Sandmans artikel: Prioritising, Ranking and Resource Implementation - A Normative Analysis?


Filmer från Prioriteringscentrums seminarium i Almedalen

Seminarium 2018 - Tillgänglighet för alla! Vårdens nya "etiska" princip?

Seminarium 2017 - Gratis medicin: Schyst av företagen eller oetisk marknadsföring som leder till prioriteringsproblem

Seminarium 2016 - Ska vi verkligen berätta allt?

Om Prioriteringscentrum