Prioriteringscentrums filmer

Här samlar vi filmer som tar upp prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Informationsfilmer

Filmer om rättvisa inom hälso- och sjukvården
I utbildningssyfte har vi tagit fram en serie filmer om rättviseteorier och fördelning av hälso- och sjukvårdsresurser.
Ta följande länk.


Film om den etiska plattformen

Den etiska plattformen för prioritering orsakar emellanåt huvudbry kring hur den ska tillämpas i praktiken. Lars Sandman, professor i vårdetik, gör plattformen mer handfast i en informationsfilm från Prioriteringscentrum.

Sedan 1997 är det etiska plattformen för prioritering en del av hälso- och sjukvårdslagen och är styrande för hur resurser fördelas inom den offentliga sjukvården.

Den etiska plattformen för prioriteringar utgörs av tre vägledande principer:
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.

Informationsfilmen hittar du här.
Här finns även filmens manus att ladda ned:
Lars Sandman om den etiska plattformen - manus (pdf).


Film om Nationell modell
Här hittar du en kort film om Nationell modell

 

Filmer framtagna av och för media

SVT Nyheter, 2018: Lars Sandman: Vem ska få vård i första hand?

International Journal of Health Policy and Management, 2018, Lars Sandmans artikel: Prioritising, Ranking and Resource Implementation - A Normative Analysis?


Filmer från Prioriteringscentrums seminarium i Almedalen

Seminarium 2018 - Tillgänglighet för alla! Vårdens nya "etiska" princip?

Seminarium 2017 - Gratis medicin: Schyst av företagen eller oetisk marknadsföring som leder till prioriteringsproblem

Seminarium 2016 - Ska vi verkligen berätta allt?


Film om konferenser

Film om den 10:e Nationella prioriteringskonferensen 2019

Om Prioriteringscentrum Visa/dölj innehåll