Prioriteringskonferensen 2017

Prioriteringskonferensen är en mötesplats för dig som arbetar med prioriteringar i hälso- och sjukvård på ett eller annat sätt och ett forum för kunskapsutbyte. 

Den 9:e nationella prioriteringskonferensen,
hölls i Kalmar 23-25 oktober 2017

Den 23-25 oktober arrangerade vi den nionde nationella prioriteringskonferensen. 
Vi hade ett fullspäckat program med mycket matnyttigt för de som arbetar med prioriteringar i hälso- och sjukvården på ett eller annat vis.

Klicka dig vidare nedan under respektive konferensdag så hittar du presentationerna som vi fick tillåtelse att lägga ut.

Summering av konferensen i bild och text hittar du här.

Moderator

Moderator för konferensen var Christina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin.

ChristinaKennedy_miljo_egen

 Program

Programmet hittar du här

Programinnehåll 24 -25 oktober:

 • Svensk prioriteringshistoria ‒ från dåtid till framtid
 • Konsten att säga nej i vården
 • Vilket utrymme bör kostnadseffektivitet ha i den etiska plattformen?
 • Prevention och folkhälsoarbete ‒ ger den etiska plattformen något stöd?
 • Vad är en rimlig kostnad för en hälsovinst?
 • Att integrera etiska principer för prioritering med politiska mål i ett budgetarbete
 • Viktigt på riktigt - prioriteringsarbete i Kalmar under 10 år
 • Betydelsen av relationer och tillit i prioriteringsprocessen
 • Hur ska ofrivillig barnlöshet värderas utifrån ett prioriteringsperspektiv?
 • Med e-hälsolösningar för patienter ‒ blir det svårare att prioritera?
 • Konsekvenser av QALY som effektmått vid prioriteringar
 • Löser en statlig sjukvård våra prioriteringsproblem? Utblick mot England och Norge
 • Kronologisk ålder som prioriteringskriterium
 • Etikkommittéer och etiska vägledare ‒ vilken roll kan de spela i prioriteringsarbetet?
 • Prioriteringens gamla och nya aktörer ‒ att prioritera på olika samhällsnivåer när regionfrågan tog paus
 • Leder satsningar på cancervård till undanträngning?
 • Ordnat införande på lokal nivå: erfarenheter från Landstinget i Kalmar län
 • Värdebaserad vård ‒ värdefullt eller värdelöst?
 • Om alla i första hand tänker på sig ‒ vem ska då se till helheten? En framåtblick

Förmöte 23 oktober - för dig som vill lära dig mer om den etiska plattformen för prioriteringar

Måndag 23 oktober arrangerade vi ett förmöte inför konferensen där vi gick igenom den etiska plattformen för prioriteringar, nationella modellen för öppna prioriteringar och visade hur modellen kan användas för att omsätta den etiska plattformen i praktiken. Se mer nedan.

Länkar till program

Kontakt

Relaterat material

Arrangör

Dokumentation från tidigare konferenser

Åttonde nationella prioriterings-konferensen 2015: En summering

Författare: Anchi Alm, Emma West

Publ 2015
Typ Rapport
Till publikationen

Ansvar för prioriteringar i ett nytt hälso- och sjukvårdslandskap: Dokumentation från konferensen Sjunde nationella prioriteringskonferensen, Gävle 21-22 oktober 2013

Författare: Brita Hässel, Emma West

Publ 2013
Typ Rapport
Till publikationen

Välfärden – en osäker resa in i framtiden?: Dokumentation från Sjätte nationella prioriteringskonferensen, Västerås 6–7 oktober 2011

Författare: Brita Hässel, Magdalena Green

Publ 2011
Typ Rapport
Till publikationen

Dokumentation från år 2005-2009

Prioriteringar i vården: Om konsten att bygga broar: Rapportering från den femte nationella prioriteringskonferensen Malmö 15-16 oktober 2009

Författare: Olle Bergman, Malin Kernell Tolf

Publ 2009
Typ Rapport
Till publikationen

Lika vård på olika villkor: Rapport från den fjärde nationella prioriteringskonferensen, Örebro 4–5 oktober 2007

Författare: Olle Bergman, Malin Kernell Tolf

Publ 2007
Typ Rapport
Till publikationen

Vem ska bestämma? : Om rättvisa prioriteringar i vården: Rapport från den tredje nationella prioriteringskonferensen i Göteborg den 22-23 september 2005

Författare: Lennart Mossberg

Publ 2005
Typ Rapport
Till publikationen

Dokumentation från år 2001-2003

Prioritering i praktiken: Rapport från den andra nationella prioriteringskonferensen, Umeå den 16-17 juni 2003

Författare: Lennart Mossberg

Publ 2003
Typ Rapport
Till publikationen

Perspektiv på prioritering: Dokumentation från en nationell konferens om principer och arbetsformer för öppen prioritering inom vård och omsorg i Linköping den 1-2 oktober 2001

Författare: Lennart Mossberg

Publ 2001
Typ Rapport
Till publikationen