Prioriteringskunskap införs i vårdutbildningarna

Alla studenter på Medicinska fakulteten ska från och med i höst lära sig mer om prioriteringar inom vården.
– Vi vill lyfta frågan om hur de begränsade resurserna inom vården ska fördelas. Den tankeberedskapen vill vi introducera tidigt i utbildningen, säger specialistläkare Mattias Ekstedt.

Han är ansvarig för kursen Hälsa, etik och lärande som alla vård- och medicinstudenter läser och där momentet om prioriteringskunskap ingår.

Mattias Ekstedt möter själv frågorna varje vecka i sitt arbete som läkare på mag- och tarmkliniken vid Universitetssjukhuset.

Vill ge studenterna redskap

Vilka patienter ska få specialistvård och vilka ska få primärvård? Hur många symptom behövs innan man gör vissa undersökningar? Vilka patienter ska få ta del av de dyraste och modernaste behandlingarna? Hur mycket får behandlingarna kosta?

– Det är exempel på frågor som vårdpersonal ständigt brottas med. Vi vill ge studenterna redskap, som till exempel etiska principer och kunskap om lagar, så att de kan föra en vettig prioriteringsdiskussion, säger Mattias Ekstedt.

Första lärosätet

Barbro Krevers, docent och projektledare vid Prioriteringscentrum i Linköping, påpekar att Linköpings universitet sannolikt är det första lärosätet som inför prioriteringskunskap på schemat i sådan omfattning.

– Det finns ett allt större behov av att diskutera och hantera dessa frågor allt eftersom människors behov av sjukvård förändras, metoder förfinas och läkemedel utvecklas, säger hon.

Politiker bör vara med

Nyligen publicerades en rapport från Prioriteringscentrum om vilken kunskap som finns kring hur medborgare tänker kring prioriteringar.

– De finansierar vården genom skatter och avgifter. För att människor ska ha en tilltro till hälso- och sjukvården så är frågan om öppenhet en viktig aspekt. Prioriteringarna ska vara öppna och grunderna för hur de görs ska uppfattas som relevanta, säger Barbro Krevers.

Studier som rapporten hänvisar till visar att de flesta verkar tycka att det är läkare och vårdprofessionen som ska göra prioriteringarna. Men många inser också att även politikerna bör vara med, till exempel kring hur resurser ska fördelas mellan olika sjukdomsgrupper.

Prioriteringskonferens

– Att flera aktörer deltar i prioriteringsdiskussionen minskar risken för egenintresse, påpekar Barbro Krevers som hoppas kunna fördjupa studierna i hur medborgare ser på frågor om prioritering och hur deras uppfattningar utvecklas över tid.

Den 21-22 oktober hålls den åttonde nationella prioriteringskonferensen i Norrköping där värden i vården och dilemman vid prioriteringar kommer att diskuteras.

Prioriteringscentrum i Linköping är ett nationellt centrum för prioriteringsfrågor inom hälso- och sjukvård.

Foto: Göran Billeson

Rapporten Frågor till medborgare om öppenhet, prioriteringsprocess och beslutsfattare avseende prioritering och ransonering