Priser som delas ut vid den akademiska högtiden

Ingemars Lärarpris och Onkel Adams pris är två priser som delas ut vid Linköpings universitets akademiska högtid.

Närbild på papper som är ihoprullade med rött band omIngemars Lärarpris

Ingemars Lärarpris har instiftats av professor emeritus Ingemar Ingemarsson för att påminna om att goda lärare är lika viktiga för ett universitet som duktiga forskare. Det delas ut av Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning och går till lärare verksamma vid Linköpings universitet. Priset delas ut vart annat år.

Onkel Adams pris

Priset instiftades våren 2020 genom en donation av Onkel Adams ättling Bengt Normann, tidigare lektor vid LiU och smittskyddsläkare. Donationen donerades till Linköpings universitets Jubileumsstiftelse och ska årligen delas ut som ett personligt pris vid den Akademiska högtiden till en väletablerad, välrespekterad och framgångsrik forskare med tydlig association till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Syftet med priset är att främja medicinsk forskning vid LiU, samt att hedra Onkel Adam, en välkänd signatur för författaren, publicisten och politikern Carl Anton Wetterbergh, som även var regementsläkare i Linköping 1848-1874.

Pristagare

Ingemars lärarpris

Pristagare 2020

Daniel Carlsson, universitetsadjunkt och matematiklärare på Matematiska institutionen.

Onkel Adams pris

Pristagare 2021

Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper.

Tidigare pristagare

2020 Professor Håkan Olausson 

Artiklar om de senaste pristagarna

Mer om priserna